17. huhti, 2016

Tammikuun 2016 valtuusto

Demokratiaa kavennetaan ja jatketaan rahan polttoa

Tammikuun 2016 valtuustossa tapahtui enemmän kuin kahdessa valtuustossa yhteensä. Armoton junttaus ja lobbaus edelsivät kokousta, jossa päätettiin vesiyhtiö Tavasen tulevaisuudesta. Varavaltuutetutkin oli kammattu läpi, jotta rivit eivät horju ja yhtiö saa jatkaa rahan polttamista. Hallintosäännön muutos keskittää valtaa ja heikentää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Kangasalan vihreät hyväksyivät silti ympäristölautakunnan hävittämisen.

Valtuuston järjestäytyminen 25.1. osoitti, että poissa oli kaksi demaria ja perussuomalaista sekä yksi kokoomuslainen ja kristillinen. Kaikkien tilalla olleet varavaltuutetut äänestivät Tavasessa pysymisen puolesta. Varmuuden vuoksi vielä yksi kokoomuksen valtuutettu poistui kokouksesta juuri ennen §14 käsittelyä.

Ensimmäinen asia-asia oli seutujohtaja Päivi Nurmisen ajankohtaiskatsaus. Hän oli sitä mieltä, että 10-vuotinen yhteistyö on toiminut ja erityisesti MAL3- sopimus tuo siihen uuden ulottuvuuden. Vesiyhtiö Tavase on yksi seutuyhteistyön kukkanen. Joulukuun Kangasalan valtuustoiltakoulussa esitettiin, että seutuyhteistyö vaikeutuu, jos Kangasala eroaa yhtiöstä. Kunnanjohtaja Auvisen mukaan vaikeuksia tulisi Lamminrahkassa, Tarastenjärvellä ja Saarenmaalla. Kysyin siksi Nurmiselta eikö tämä ole suoraa uhkailua, ja mitä tämä vaikeutuminen tarkasti olisi? Nurmisen vastaus oli välttelevä eikä hän esittänyt mitään konkreettista, mutta antoi ymmärtää, että ”seutuyhteistyö on kokonaisuus”.

Pikkolan asemakaavan muutoksesta käytettiin useita puheenvuoroja urheilukenttien riittävyydestä Kangasalla. Pikkolaan suunniteltu ammattikoulu veisi tilaa, ja urheilumielisten valtuutettujen mukaan nykyiset 9 kenttää ovat riittämättömiä. Mika Ollila (Ilves, kok.) ja Nina-Carita Säpyskä (vihr.) vaativat tilaa urheilukentälle Pikkolaan. Muutosesityksiä ei kuitenkaan tullut. Ruutanan asemakaavan laajennus eli Saappaanpohjan pientaloalue meni läpi puheenvuoroitta.

Kunnon keskustelu ryöpsähti hallintosäännön muutoksesta, jonka tavoite on lautakuntien ja luottamushenkilöiden määrän vähentäminen. Nykyiset kuusi lautakuntaa korvataan neljällä ja lisäksi jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Kunnanhallitus supistuu 11:sta 9-jäseniseksi. Kokoomus olisi halunnut pudottaa valtuuston jäsenmäärän 51:sta 43:een. Ympäristölautakunta katoaa kokonaan, ja sen tilalle tulee ”viranomaislautakunta”. Käytin puheenvuoron ja arvostelin vallan keskittämistä sekä kunnan julkisuuskuvaa vahingoittavaa ympäristölautakunnan hävittämistä. Tehokkuutta ja nopeutta voi tulla, mutta haittana on kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien heikkeneminen ja virhepäätösten riskin kasvu. Puheenvuoro on blogissani:

http://blogi.kaapeli.fi/jmantyla//127

Muutama kyseenalaistava puheenvuoro pidettiin. Simo Arra (kesk.) epäili, että hallintosääntöä joudutaan pian muuttamaan uudelleen, koska valtakunnallisesta sote-hankkeesta voi tulla yllätyksiä. Seppo Talli (vas.) kannatti esitystäni asian palauttamisesta kunnanhallituksen käsittelyyn. Hävisimme äänestyksen 49-2. Yllättäen vihreät kehuivat hallintouudistusta ja hyväksyivät ympäristölautakunnan hävittämisen! Valtuutettujen lukumäärää ei pienennetty, vaan se pysyy 51:ssä.

Illan kohokohta oli §14, Tavase Oy:n rahoituksen ja osakkeenomistuksen selkeyttäminen. Kunnanjohtaja Oskari Auvisen esityksen pääsisältö oli valtuuston 16.4.2012 tekemän irtautumispäätöksen kumoaminen ja pysyminen yhtiössä. Ristiriitaisen ja sekavan esittelyn lopussa oli kaksi toisensa kumoavaa lausetta: ”Valtuuston päätös... yhtiöstä irtautumisesta on selvä ja muuttumaton” sekä ”Kangasalan kunta ei tässä vaiheessa irtaudu Tavase Oy:n osakkuudesta”.

Esityksestä käytettiin 16 puheenvuoroa. Minä totesin esittelyn heikkoudet ja ihmettelin miksi pitää ”tässä vaiheessa jäädä roikkumaan epämääräiseen lilluvaan tilaan, jossa ehkä jossain vaiheessa joskus voidaan erotakin”. Nyt Tampere tarjoaisi eroamissopimusta ja kannattaa hyväksyä se heti eikä jäädä odottamaan. Lupaprosessi saattaa viedä 2-3 vuotta ja hallinto-oikeudet pyytävät erilaisia selvityksiä ja lausuntoja. Niitä tekevät asianajotoimistot ja konsultit, jotka osaavat kirjoittaa laskuja, ja me maksamme ne.

Yhdessäkään puheenvuorossa ei kannatettu vesiyhtiössä pysymistä ja laitoksen rakentamista Vehoniemelle, ei edes kunnanjohtaja Auvisen puheessa. Rahaa on palanut 13 vuotta ja ympäristöhaitat ovat kiistattomat. Vettä ei ole tullut lainkaan, ja rahat ovat virranneet Pöyry-konsernin konsulteille ja asianajotoimistoille, totesi Anja Aarnio, ja silti hän kannatti mukana pysymistä yhtiössä demarien ryhmäpuheenvuorossa. Samoin argumentoivat Jari Leino (ps.) ja Mika Ollila (Ilves, kok.). Tony Lähde (vihr.) teki muutosesityksen ja vaati yhtiöstä eroamista välittömästi Tampereen tarjoaman sopimuksen mukaisesti. Häntä kannatti Stiina Lahikainen (vihr.).

Äänestystulos oli 41-8. Eroamista tukivat vihreät ja vasemmistoliitto sekä Harri Kekki (kd.), Tero Linna (kesk.) ja Tuula Heinonen (sin.). Timo Villgren (sd.) äänesti tyhjää ja Mikko Meurman (kok.) oli poistunut kokouksesta juuri ennen §14 käsittelyä.

Vielä grande finale illan päätteeksi. Viime lokakuussa 13 valtuutettua teki aloitteen erityistilintarkastuksesta Tavase Oy:ssä. Kunnanjohtaja oli teettänyt vastauksen, jonka mukaan ei ole aihetta erityistilintarkastukseen. Kysyin eikö kuitenkin ole aika erikoista, että meillä on yritys, jolla ei 13 vuoteen ole ollut lainkaan myyntiä, ja 8 miljoona euroa on poltettu rahaa. Kunnan lakimies Hanna Vuojela kävi pöntössä kertomassa, että hän on kirjoittanut tekstin kunnanjohtajan toimeksiannosta. Yrittäjävaltuutettu ja kokoomuksen ryhmänjohtaja Harri Syrjäläinen teki yhteenvedon Tavasesta: ”Tämä on valtava katastrofi.” Pari minuuttia aikaisemmin hän oli kannattanut yhtiössä mukana pysymistä.

Muutoksia ei tullut, joten kunta jatkaa Tavasessa eikä kysele erityistilintarkastuksen avulla mihin rahat menevät.

Ensimmäinen vuosi Kangasalla kunnanjohtaja Oskari Auvisen johdolla on tullut täyteen. Viimeistään tämän valtuuston jälkeen on selvää kuka heiluttaa tahtipuikkoa kunnassa, Oskari Auvinen ja kokoomusryhmä. Muut ovat pompoteltavia apu- ja tukipuolueita, paitsi vasemmistoliitto ja vihreät. Nämä ovat askelmerkit kohti 2017 kuntavaaleja Kangasalla.

Jorma Mäntylä
Valtuutettu (vas.)

Jaa tämä sivu