10. touko, 2016

Valtuustoaloite kunnan laskujen perinnästä ja Lindorffista

           VALTUUSTOALOITE: KUNNAN LASKUJEN PERINTÄ

Monissa kunnissa laskujen perintä on ulkoistettu yksityisille siihen erikoistuneille yrityksille. Ne ovat usein ylikansallisessa omistuksessa ja siirtävät yritystoiminnastaan Suomessa saamiaan voittojaan kunnallisten verokertymienkin kannalta kyseenalaisiksi luokiteltuihin nk. veroparatiiseihin.

Tällainen on Kangasalan kunnan käyttämä Lindorff, jonka veronkierto tapahtuu Jersey-saarella. Perintäkulut saattavat olla usein huomattavan suuria ja täysin kohtuuttomia alkuperäiseen laskuun nähden. Ne saattavat siksi lisätä maksuvaikeuksissa olevien määrää, joka puolestaan lisää toimeentulotuen tarvetta. Tavallisimpia perittäviä laskuja ovat päivähoitomaksut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja perinnän asiakkaina usein pienituloiset kuntalaiset, joilla lasku saattaa lopulta päättyä jopa perimiskuluineen toimeentulotuen kautta maksettavaksi itse perinnän ulkoistaneelle kunnalle. Tämä ei tue yksityisten perintäyritysten käyttöä tehostamaan julkisten varojen käyttöä.

Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta ongelmallista on se, että perintäkulut eivät kasvata vuosittaista julkisen terveydenhuollon maksukattoa, jolloin maksuvaikeuksista kärsivien maksukatto on muita korkeampi.

Perinnän ulkoistamisen kautta ylikansallisille perintätoimistoille annetut tulonsiirrot eivät tarkoituksenmukaisesti ja kokonaistaloudellisesti ajatellen palvele kuntaa ja sen asukkaita. Mielestämme kunnan tulee mahdollisissa ulkoistuksissaan ja ostopalveluissa käyttää eettisesti kestävästi toimivia yrityksiä, jotka kantavat yhteiskunta- ja ympäristövastuun. Esitämme, että Kangasalan kunta ja sen konserniin kuuluvat yksiköt siirtyvät jatkossa itse huolehtimaan laskujensa perinnästä. Täten Kangasala tukee paremmin asukkaidensa etua, sekä paikallista taloutta ja työllisyyttä.

Kangasala 9.5.2016

Jorma Mäntylä (vas.)                        Johanna Salo (vas.)

Stiina Lahikainen (vihr.)                   Tony Lähde (vihr.)

Nina-Carita Säpyskä (vihr.)

Jaa tämä sivu