10. touko, 2016

Toukokuun 2016 valtuusto

Torjuntavoittoja ulkoistamisvimmasta

Toukokuun valtuustoa edelsivät taas ulkoistamisen ja yksityistämisen vastustajien yhteydenotot. Kunnan ateriapalvelujen sekä palkkahallinnon työntekijät vetosivat valtuutettuihin työpaikkojensa ja palvelun laadun puolesta. Tiedotusvälineissä oli uutisia ja mielipidekirjoituksia ja yleisölehterillä oli paljon kuulijoita. Kansalaistoiminta tuotti tulosta, sillä ateriapalvelut pysyvät kunnan omana työnä ja palkkahallinnon ulkoistus palautettiin tiukassa äänestyksessä uuteen valmisteluun.

Palkkahallinnon väkeä yleisölehterillä (kuva: Jorma Mäntylä).

Kokouksen aloitti Tampereen seudun ammattiopiston ammatillisen koulutuksen johtajan Helena Koskisen katsaus, jossa valaistiin Kangasalan uuden ammattikoulun suunnitelmia. Kyse on 16,4 miljoonan euron rakennushankkeesta Pikkolaan, joka korvaa nykyisen Huutijärven tilat. Se on osa Tredun 134 mE investointiohjelmaa vuoteen 2018 saakka. Pikkolan uuden ammattikoulun opiskelijamääräksi tulee 600, kun Huutijärvellä on nykyään 335 oppilasta. Kouluun tulee uusia linjoja, mm. turvallisuusalan koulutus, joka siirtyy pois Virroilta.

Keskustan korttelin 10C muutos hyväksyttiin keskustelutta. Nykyinen linja-autoasema puretaan ja tilalle rakennetaan kolme kerrostaloa, joiden sisäpihalle kirjastoa vastapäätä tulee uusi linja-autoasema.

Samoin ilman keskustelua hyväksyttiin Lentolan korttelin 534 kaavan muutos. Tampereentien Neste-huoltamon viereen nousee kolme kerrostaloa, joiden rakennusala on 7200 krs-m2. Kunta kaavoitti taas yksityisen maata, vaikkakin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelta.

Kiivas väittely käynnistyi §44:ssä. Kunnanhallitus esitti yksimielisesti palkkahallinnon ja kirjanpidon ulkoistamista kuntien omistamalle KuntaPro Oy:lle. Kaikkiaan 16 työntekijää olisi siirtynyt tämän mukaan KuntaPron palvelukseen. Yhtiö lupaili samalla toimipisteen perustamista Kangasalle. Työntekijät ja ammattiliitot käynnistivät vastakampanjan, joka näkyi paikallisessa lehdistössä. Valtuutettuja lähestyttiin sähköpostein ja puhelinsoitoin. Kansalaistoiminnalla olikin vaikutusta, ja demarit muuttivat kantansa kunnanhallituksen esitykseen. Anja Aarnio (sd.) katsoi, ettei esityksessä otettu riittävästi huomioon henkilöstönäkökulmaa, eikä ulkoistamiselle kaikkiaan löytynyt kunnollisia perusteluja. Hän esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Käytin kannatuspuheenvuoron ja ihmettelin koko hankkeen järkevyyttä, koska esiselvityksen mukaisessa esittelyssä todetaan selvästi että ”...tuotanto on Kangasalla nykyiselläänkin huomattavan tehokasta”. Korostin palkkahallinnon työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista. Liikuteltavat rahasummat ovat suuria ja edellyttävät tarkkuutta ja huolellisuutta. Ulkoistetun yrityksen palveluksessa olevan työntekijän suhde työnantajaan on pakosta aina pinnallisempi kuin kunnan oman työntekijän. Katsoin, että asiaan voidaan hyvin palata syksyllä, kun sote-uudistuksesta on tarkempaa tietoa. Jos ulkoistamme nyt, voimme pysyvästi menettää ammattitaitoisia ja kunnan asiat tuntevia työntekijöitä, vaikka sote saattaa lopulta aiheuttaa varsin pieniä muutostarpeita palkkahallinnossa ja kirjanpidossa.

Harri Syrjäläinen, Heikki Lyytinen ja Tuomo Jussila (kok.) puolustivat nopean päätöksenteon merkitystä ja arvioivat, että ulkoistaminen tuo kustannussäästöjä. Heitä tuki kristillisiin loikannut Tuomas Bährend, joka varoitti ”vatuloinnin vaaroista”. Simo Arra (kesk.), joka oli ollut 30 vuotta TTKK:n taloushallinnon palveluksessa, arvioi ettei merkittäviä kustannussäästöjä ulkoistamalla todennäköisesti saavuteta, ja kannattaisi ainakin odottaa epäselvän sote-tilanteen selkiytymistä vuoteen 2019 saakka. Häntä tuki Hannu Karppila (kesk.).

Äänin 22-29 asia palautettiin uuteen valmisteluun. Sen kannalla olivat Vas, Sdp, Vihr, PS, siniset sekä Jari Haqqvist ja Hannu Uusimies (kd), Simo Arra ja Hannu Karppila (kesk) ja Mikko Meurman (kok).

Ateriapalvelujen yhtiöittämisestä ja yksityistämisestä käytiin samantapainen keskustelu sillä erotuksella, että kunnanhallituksen esitys oli oman tuotannon jatkaminen tehostamistoimin. Ateria- ja siivouspalvelupäällikkö Hannakaisa Haanpään työryhmän laatiman selvityksen mukaan se on edullisempi ratkaisu kuin ulkopuolisten tarjoukset, joita oli pyydetty mm. Sodexolta, Fazerilta ja Amicalta. Tämä edellyttää kuitenkin tehostamistoimia, kuten uuden tuotantokeittiön rakentamista sekä nykyisten valmistuskeittiöiden muuttamista palvelukeittiöiksi. Samalla henkilöstöä vähennetään luonnollisen poistuman avulla ja lisätään komponenttivalmistusta.

Kangasalan kunnan ateriapalvelun vuosibudjetti on 5,6 mE, josta henkilöstökulujen osuus 3 mE. Aterioita valmistetaan vuodessa kaksi miljoonaa keskihinnan ollessa 2,82 euroa. Ulkoistetussa vaihtoehdossa ateriahinta olisi ollut 3,5 e. Vaikka palvelu pysyy kunnan omana työnä, tehostamistoimet saivat ammattiliitot liikkeelle. JHL:n osaston kirjeessä todettiin n. 20 työntekijää jo nyt vähennetyn muutamassa vuodessa, mikä on lisännyt työn kuormittavuutta.

Puheenvuoroja aiheesta käyttivät Pekka Lahti (sd), Stiina Lahikainen (vihr) ja Hannu Karppila (kesk). He olivat tyytyväisiä oman tuotannon jatkumisesta, mutta valittelivat samalla komponenttivalmistusta sekä ruoan kotimaisuusasteen ja paikallisuuden tilaa. Kunnanhallituksen esitys meni sellaisenaan läpi ilman äänestystä.

Yksityistäminen ja ulkoistaminen kunnassa ei ole loppumassa. Kaikki hallinnonalat seulotaan ja selvitetään. Virkamiehet ja kokoomus ovat päättäneet, että kaikki mahdollinen ulkoistetaan ja yksityistetään, eikä työterveyshuolto suinkaan jää viimeiseksi. Seuraaviin valtuustoihin ovat tulossa selvitykset ulkoliikuntapaikoista, puistot, uimarannat, viheralueet, kiinteistöjen hoito, isännöinti ja tilahallinnointi sekä vanhushuollon vaihtoehtoiset toimintatavat.

Ilmoitusasioissa kiinnostavin uutinen oli teknisen johtajan Mikko Ilkan ilmoitus, että kunnan vesilaitosta ollaan yhtiöittämässä. Mitään perusteluja hankkeelle hän ei ilmoittanut.

Valtuuston lopuksi jätettiin valtuustoaloite, jonka aiheena on kunnan laskujen perintä. Se on jokin aika sitten ulkoistettu Lindorff-perintäyhtiölle. Aloitteessa esitetään perinnän palauttamista kunnan omaksi työksi, koska Lindorff on röyhkeä Jersey-saarta hyväksi käyttävä veronkiertäjä ja kiskurimaisia korkoja ja perintäkuluja perivä firma.

Valtuustoaloitteen teksti on alla. Sen allekirjoittivat vasemmistoliiton ja vihreiden valtuutetut. Kansan Uutisten artikkeli Lindorffin omistuksesta ja menettelytavoista löytyy täältä:

Kevätterveisin,

Jorma Mäntylä
Valtuutettu (vas.)

Jaa tämä sivu