15. kesä, 2016

Kesäkuun 2016 valtuusto: lisää leikkauksia ja yhtiöittämistä

Kangasalan kesäkuun valtuusto oli jatkoa kuukauden takaiselle. Palkkahallinnon ja kirjanpidon ulkoistaminen KuntaProlle meni nyt täpärästi läpi kokoomuksen armottoman junttauksen ja demarien ryhmän hajoamisen takia. Kunnan talous on kääntynyt reippaaseen nousuun. Silti kunnanhallitus esittää säästö- ja leikkauslinjan jatkamista.

Kokoomus on asettanut selkeän tavoitteen: Kangasalla kaikki mahdollinen yhtiöitetään, ulkoistetaan ja yksityistetään. Tavoitteena on Pyhtään malli, jossa vain lakisääteiset tehtävät hoidetaan kunnan omana työnä. Kaikki muu ostetaan yksityisiltä, koska yksityinen on aina tehokkaampi, halvempi ja parempi kuin kunnan kallis ja tehoton oma työ.

Jo nimenhuudossa nähtiin likainen näytelmä, kun valtuuston puheenjohtaja Raimo Kouhia ilmoitti peräti viiden kokoomusvaltuutetun poissaolosta. Sairastumisista ei ollut kyse. Kokoomuksen valtuustoryhmä ei ole kokoontunut Silja Symphony –laivan noroviruskabinetissa, eikä norovirus osaa valikoida tarttuuko se yhtiöittämisen ja yksityistämisen kannattajaan vai vastustajaan. Kokoomuksen varavaltuutetut sen sijaan oli kammattu huolellisesti läpi. Niinpä valtuuston kokoukseen pääsivät vain palkkahallinnon ja kirjanpidon ulkoistamisen kannattajat. Ilmeisesti kokoomuksessakin on markkinafundamentalismin kriitikoita, koska viimeisenä sisään kutsuttiin puolueen neljästoista (14.) varavaravaravaravarajnevaltuutettu Harri Virta, joka 2012 vaaleissa oli 51 äänellä sijalla 102.

Tällaista varavaltuutetuilla keinottelua ei ole ennen nähty Kangasalan valtuustossa. Tammikuun Tavase-äänestyksessä oli samaa, mutta varavaltuutettujen lista oli paljon lyhyempi. Nyt kokoomus ei jättänyt mitään sattuman varaan, sillä toukokuussa ulkoistusta lykättiin täpärästi äänin 29-22.

Vasemmistoa ja ammattiyhdistysliikettä on usein moitittu ”likaisten temppujen osastosta”, mutta näyttää se löytyvän kokoomuksenkin kaapista. Likaisten temppujen julkinen käyttö osoittaa miten raivokkaasti Kangasalan kokoomus on valmis taistelemaan markkina-aatteen puolesta. Pitäisikö vanhasta taistelulaulusta Varšavjankasta tehdä kokoomus-versio?

Aatteemme ainoan, kalliin ja oikean, puolesta porvarit eespäin mars...

Valtuuston ensimmäinen asia-asia oli Kallion asemakaavan muutos. Asiasta ei käytetty puheenvuoroja, vaikka paikallislehden yleisönosastossa oli ihmetelty Pirkanmaan pelastuslaitoksen paloaseman paikkaa. Kangasalan vanha paloasema jää pois käytöstä uuden valmistuttua Kallioon. Kangasalle tulee siis toinen suuri elävä ruumis Huutijärven ammattikoulun lisäksi. Kuka ostaisi käytetyn paloaseman? Ehkä joku extreme-urheiluyritys rakentaa letkutorniin kiipeilyseiniä?

Talouden ja toiminnan kolmannesvuosiseuranta kertoi saman asian kuin viime vuoden tilinpäätös: Kangasalan kunnalla menee hyvin. Kunnallisveroa on kertynyt tammi-huhtikuussa 2,6% ja yhteisöveroa peräti 5,6% enemmän kuin vuosi sitten, sekä valtionapuja lähes miljoona euroa budjetoitua enemmän.

Kunnan tilinpäätös osoittaa, että vahva käänne parempaan tapahtui vuonna 2015. Tilinpäätös näyttää peräti 5,7 miljoonan euron ylijäämää, ja ilman kertaluonteisia eriä tulos on 2,3 m€ ylijäämäinen. Kunnan velkaantumisaste on 2037 euroa asukasta kohti, missä laskua edellisestä vuodesta on 140 euroa. Kangasala on selvästi Suomen keskitasoa vähemmän velkaantunut, eikä se missään tapauksessa ole kriisikunta, vaan selkeä kasvun kunta. Talousjohtaja Seppo Saarinen luonnehti tulosta sanoilla ”loistava - seutukunnan paras.” Moista ei Saarisen suusta ole ennen kuultu. Yleensä hän pelottelee talouden heikolla tilalla ja yllyttää säästöihin ja menoleikkauksiin.

Miia Kinnari käytti kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron katsoen hyvän tuloksen olevan kokoomuksen kunnanhallitusryhmän työn ansiota: ”Vaikeat säästöt toivat parhaan tuloksen.” Pekka Lahti (sd.) katsoi tuloksen niin ikään syntyneen säästöjen ansiosta, mutta korosti kunnan työntekijöiden uhrausten arvoa ja kysyi ovatko henkilökunnan säästöt jo kipurajalla. Johanna Salo (vas.) ihmetteli Suoraman koulun yli 40 oppilaan luokkia, mistä sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski ei ollut tietoinen. Lopulta saatiin tietää, että kyse oli kahden opettajan kokeilusta.

Pidin vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron kunnan tilinpäätöksestä. Se on täällä:

Ihmettelin miksi leikkauksia ja säästöjä pitää kunnanhallituksen mukaan aina vain jatkaa, vaikka taloudessa on selvästi jo tapahtunut käänne parempaan: ”Kangasala säästää itsensä hengiltä.”

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja tilintarkastuksen perusteella hallinnon ja talouden hoitajille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Kangasalan kunnalle hyväksyttiin 18 vuoden tauon jälkeen konserniohje, tosin vain vuoteen 2017 saakka. Pekka Lahti esitti ponnen, jossa edellytetään uuden konserniohjeen laatimista. Kannatin häntä. Yllättäen ponnesta jouduttiin äänestämään, sillä osa valtuutetuista vastusti uuden konserniohjeen laatimista. Äänin 29-21 Lahden ponsi kuitenkin hyväksyttiin.

Vanhuspalvelun vaihtoehtoisista toimintatavoista syntyi pitkä keskustelu. Asiasta oli jo äänestetty sosiaali- ja terveyslautakunnassa, minkä yhteydessä kunnanjohtaja Oskari Auvinen oli poikkeuksellisesti käyttänyt otto-oikeutta. Uuden esityksen mukaan Rekola-kodon lakkauttamisen jälkeen vanhusten kotihoitoa lisätään niin paljon kuin mahdollista. Korvaavia hoitopaikkoja ostetaan yksityisiltä. Rekolasta vapautuvia työntekijöitä siirretään muihin vanhuspalvelun tehtäviin. Sosialidemokraattien puheenvuoroissa korostettiin, että jäljelle jäävät hoitopaikat eivät riitä, eikä kotona asumista voida loputtomiin lisätä. Minä kysyin eikö nyt olla sananmukaisesti säästämässä Kangasalan vanhuksia hengiltä. Kotihoito ei voi mitenkään korvata kaikkea tehostettua palveluasumista ja laitoshoitoa. Kasvavan vanhusväestön mielenterveysongelmat ovat kasvaneet, ja joka päivä yksi vanhus tekee itsemurhan. Kunnan omaan työhön on mahdollista integroida terveyskeskuksen mielenterveyspalvelut. Kunnanjohtaja Auvinen vastasi, että säästötarve on edelleen ilmeinen ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanteen mukaan uusi teknologia mahdollistaa etähoidon ja -terapiat esimerkiksi Skype-puhelinten avulla.

Kunnanjohtajan lievennetty esitys hyväksyttiin lopulta, mutta sosialidemokraattien Anne-Mari Thomassen jätti kokouksen lopuksi valtuustoaloitteen vanhushuollosta.

Esittely palkkahallinnon ja kirjanpidon ulkoistamisesta KuntaProlle oli sama kuin kuukausi sitten, jolloin ratkaisua siirrettiin kuukaudella. Tänä aikana ei uutta ollut ilmennyt. Työntekijöiden ja ammattiliittojen kannat olivat edelleen vastaan, eikä puolueiden kannoissa ollut tapahtunut muutoksia. Demarien Anja Aarnio teki muutosesityksen, että ulkoistamista ei tehdä, vaan pitäydytään 0-vaihtoehdossa. Jari Leino (ps.) piti työväenhenkisen puheen työntekijöiden puolesta ja arvosteli Hanna Laineen ulkoistamisen tukemista kunnanhallituksessa. Simo Arra (kesk.) ihmetteli yhtiöittämisvimmaa, kun KuntaPro ei edes lupaa säästöjä ensimmäiseen viiteen vuoteen. Minä kannatin Anja Aarnion muutosesitystä ja kerroin politiikan superviikonlopusta Oulussa, missä tapasin kaupunginvaltuutettuja ja kaupunginhallitusten jäseniä Porista ja Hämeenlinnasta. He varoittelivat KuntaProsta, vaikka nämä kaksi kaupunkia ovat yhtiön suurimmat omistajat. Säästöt ovat jääneet olemattomiksi eikä tilinpäätöstietoja saada sen nopeammin kuin omana työnä. Näkyvimmin ulkoistamista kannatti Heikki Lyytinen (kok.). Tapio Tulenheimo (kok.) teki ponsiesityksen, jossa vaadittiin KuntaPron toimipisteen perustamista Kangasalle, jos ulkoistaminen toteutuu.

Äänestystulos oli täpärä 25-23 tyhjiä 2 KuntaPro Oy:n hyväksi. Vasemmiston ja vihreiden mukana ulkoistamista vastaan äänestivät Jorma Jussila, Harri Kekki ja Jari Mansikka-aho (kd.), Simo Arra, Hannu Karppila ja Tero Linna (kesk.) sekä sinisten Tuula Heinonen. Tuloksen ratkaisivat viisi demaria, jotka äänestivät ulkoistamisen puolesta: Hanna Laine, Timo Lehtinen, Isto Kaarne, Timo Villgren ja Raimo Kouhia. Tyhjää äänestivät Tapio Tulenheimo ja Soili Uotila-Välimäki (kok).

Illan päätteeksi keskusteltiin vielä kunnan kotouttamisohjelmasta. Kangasalan väestöstä 1,9% eli vajaat 600 henkeä on vieraskielisiä. Määrä ei ole merkittävästi kasvanut, koska Kaivannon ja Herttualan vastaanottokeskukset on suljettu tai suljetaan. Kotouttamisohjelma on kuitenkin tarpeen, sillä määrä voi kasvaa. Oleskeluluvan tai turvapaikan saanut voi asettua asumaan Kangasalle.

Äänessä olivat lähinnä perussuomalaiset ja siniset. Aira Aarnio kertoi myönteisistä kokemuksistaan ulkomaalaisten opettamisessa. Ehkä myöhäisen ajankohdan takia isompaa väittelyä ei kuitenkaan syntynyt ja ohjelma hyväksyttiin kellon osoittaessa kokouksen päättyessä 22.

Lisäys 15.6.: Alla olevasta linkistä löytyy kunnan virallinen äänestyspöytäkirja §60 Palkkahallinnon ja kirjanpidon ulkoistaminen:

Asiakirjasta näkyy myös kokoomuksen massiivinen varavaltuutettujen käyttö.

Jorma Mäntylä
Valtuutettu (vas.)

Jaa tämä sivu