12. maalis, 2018

Varhaiskasvatuksesta yritettiin puhua

Maaliskuun Kangasalan kaupunginvaltuuston kokous oli 45 minuutin tapahtuma. Esittelylista oli lyhyt, ja keskustelu yksityisen päivähoidon tarpeesta keskeytettiin. Valtuustoaloitteita jätettiin peräti kolme, ja tiedoksi tuli hallinto-oikeuteen tehty valitus Vatialan koulun purkamisesta.

Mitä saa sanoa, kun kaavamuutoksella esitetään yksityisen päiväkodin rakentamista Asemantielle? Kohta kymmeneen vuoteen ei valtuustossa ole nähty puheen keskeyttämistä. Valtuuston puheenjohtajan Hanna Laineen mukaan kaavamuutoksen kohdalla ei saa puhua yksityisen päivähoidon tarpeesta, ja niin puheeni keskeytettiin. Ei auttanut, vaikka §23 esittelyssä kaavamuutosta perusteltiin nimenomaan yksityisen päiväkodin tarpeella: "Osa päivähoitopaikoista pyritään osoittamaan yksityisille toimijoille." "Tällä hetkellä ei ole näkyvissä muuta liiketoimintaa kuin yksityinen päivähoito, joka on mahdollista laajentamalla tonttia hieman viereiselle puistoalueelle." Kaavaselosteessa todettiin: "Kunta luovuttaa alueen yksityiselle toimijalle toteutettavaksi."

Demokratiaan kuuluu päätösesityksen perustelujen kritiikki. Kangasalla se ei ole sallittua. Niinpä puheenjohtaja Laine kieltäytyi myös ottamasta käsittelyyn aiheesta tehtyä pontta. Tapahtunutta puidaan varmasti puolueiden kesken. Mikä on valtuuston puheenjohtajan valta keskeyttää puheita? Kangasalan valtuuston kokoukset kun ovat vielä melkoisen lyhyitä, koska asiat on lähes aina sovittu etukäteen. Puheiden rajoittamista ei voi perustella ainakaan kokousten venymisellä.

Iikka Nikkisen (vas.) valtuustoaloitteeseen vaellusreittien laajentamisesta ja Kaarinanpolun parantamisesta kaupunki vastasi myönteisesti. ”Ulkoilu- ja luontoliikuntamahdollisuuksien parantaminen ja turvaaminen on tärkeä tekijä kaupungin elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden kannalta ja Kangasalan nimenomainen vahvuus”, todettaan vastauksessa. Kaarinanpolun reittiä luvataan muuttaa Tarastenjärven kohdalla, jossa se jää rakennus- ja muun jätteen alle. Uusia tulenteko- ja yöpymispaikkoja on tulossa. Laipanmaan reitistöä kehitetään ja reittikarttoihin lisätään digitaalista sisältöä. Elinvoimalautakunnan vastaus oli niin laaja ja myönteinen, että Iikka Nikkinen kiitti lämpimästi. Valtuustoaloitteet vaikuttavat.

Nattarin asemakaavan muutos oli esillä uudelleen, koska Pirkanmaan maakuntamuseo oli tehnyt Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valituksen Vatialan koulun purkamisesta. Museo katsoi, että 1950-luvun koulu on rakennustaiteellisesti arvokas eikä sitä tule purkaa. Valituksen käsittely hallinto-oikeudessa kestää niin kauan, että tammikuun valtuuston päätös esitettiin peruttavaksi, jotta Maakuntamuseo saa antaa asiasta lausunnon elinvoimalautakunnalle. Nähtäväksi jää mitä Vatialan koululle lopulta tapahtuu.

Kaupunginjohtaja Oskari Auvisen ajankohtaiskatsauksen tärkein anti liittyi valtatie 12:aan. Tampere ja Lahti ovat nostaneet tien parantamisen edunvalvontalistalle, ja Kangasala halutaan mukaan ”kokonaisvaltaiseen valtatien parantamiseen”, mikä tarkoittaa moottoritietä. Kangasalla vt12 kulkee kahden luonnonsuojelualueen läpi.

Pikakokouksessa esiteltiin peräti kolme valtuustoaloitetta. Lienevätkö puolueet innostuneet, kun Vasemmistoliitto on saanut kaksi aloitetta läpi? (Sosiaalityöntekijän virka perheneuvolaan ja retkeilyreittien parantaminen.)

Kokoomuksen varavaltuutetun Heini Kivimäki-Hietasen aloitteessa esitettiin kiirehoidon palauttamista Kangasalan kaupunginsairaalaan ilman röntgeniä ja laboratoriopalveluja. Täten ei rikottaisi päivystysasetusta. Se helpottaisi huomattavasti vähävaraisten hoitoon pääsyä, koska heillä ei ole varoja yksityisiin palveluihin. Samalla kevennettäisiin Valkeakosken sairaalan ja Acutan ruuhkia. Vasemmistoliiton ryhmä allekirjoitti aloitteen, koska siinä puolustetaan inhimillisin perustein julkista terveydenhuoltoa. Kangasalan vasemmisto ei ole viime aikoina kovin usein tukenut kokoomuksen aloitteita.

Keskustan Hannu Karppilan aloitteessa esitettiin uudelleen, että Kangasala käyttäisi elintarvikkeita ja ruokapalveluja, jotka on tuotettu ympäristön kannalta hyvillä viljely- ja tuotantomenetelmillä ja eläinten hyvinvointia sekä elintarviketurvallisuutta edistävillä tavoilla. Vasemmistoliiton ryhmä allekirjoitti aloitteen.

Vihreiden valtuustoaloite oli varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen. Yli kolmivuotiaiden ryhmissä yhtä kasvatuksen ammattilaista kohti olisi enintään seitsemän lasta, jolloin ryhmäkoko on korkeintaan 21 lasta. Erityislasten osalta noudatettaisiin edelleen käytössä olevia kertoimia lapsiryhmän kokoa laskettaessa. Ryhmäkokouudistus toteutettaisiin vuoden 2019 aikana.

Vasemmiston ryhmä allekirjoitti myös vihreiden aloitteen.

Jorma Mäntylä
Valtuutettu (vas.)

Jaa tämä sivu