11. kesä, 2019

Valtuusto hyväksyi tappiollisen tilinpäätöksen

Kangasalan kevään 2019 viimeinen valtuusto hyväksyi 1,6 miljoonaa euroa alijäämäisen tilinpäätöksen. Kaupunginjohtajan esittämää leikkaus— ja säästöohjelmaa ei silti toteuteta. Kangasalasta tulee Hinku-kunta.

Kesäkuun valtuuston pääasia oli vuoden 2018 tilinpäätös. Se osoitti 1,6 m€ alijäämää, vaikka varauksia oli purettu 2,2 m€. Alijäämän syitä esitettiin kolme: palvelujen ostot ovat kasvaneet, erikoissairaanhoidon kulut ylittyivät jälleen ja Valtiovarainministeriö teki laskuvirheen kunnallisverotuksen tilityksissä. Vuonna 2017 VM tilitti Kangasalle liikaa verotuloa, ja tämä virhe oikaistiin 2018. Samaan aikaan kuitenkin henkilöstökulut jäivät alle arvion.

Kangasalan kaupungin taseen loppusumma 2018 on 226,5 miljoonaa euroa. Konsernitaseen loppusumma on 303,5 m€. Veroprosentti on 21. Lainakanta 31.12.2018 oli 47,9 m€ eli 1515 €/asukas, mikä on puolet vähemmän kuin Suomen kunnissa keskimäärin.

Kaupunginjohtaja Oskari Auvinen piti vuosittaisen pelottelupuheensa ja varoitti kulujen liiallisesta kasvusta. Hän julisti Kangasalan jatkavan ”investoinnit rahoitetaan osin ilman velkaa” -linjalla.

Puheenvuoroja tilinpäätöksestä käytettiin hämmästyttävän vähän. Vain vihreät ja vasemmisto pitivät ryhmäpuheenvuorot, kun aiemmin kaikki puolueet arvioivat tilinpäätöskokouksessa mennyttä vuotta. Vasemmiston ryhmäpuheenvuorossa ihmeteltiin taas kerran miksi Kangasala ei hyödynnä alhaista korkotasoa ja maksa investointeja lainarahalla, mikä on aivan normaali ja yleinen käytäntö niin yksityisessä kuin julkistaloudessa.

Tilinpäätös nuijittiin lopulta läpi luku kerrallaan viidessä minuutissa. Henkilöstökertomus sentään herätti pari puheenvuoroa. Pari vuotta sitten Terveystalo Oy:lle ulkoistetun työterveyshuollon palvelun tasoa ja kustannuksia arvosteli Timo Keskinen (kd.). Vasemmistosta kysyttiin mitä kuuluu palkanlaskennalle ja kirjanpidolle, joka ulkoistettiin KuntaProlle härskin junttauksen avulla 2016. KuntaProta nimittäin ei enää ole, sillä alalla tapahtui tänä keväänä yritysfuusio. KuntaPro ja Kunnan Taitoa yhdistyivät Sarastia Oy:ksi. Kaupunginjohtaja Auvinen vakuutti, että kaikki on hyvin ja työnteko jatkuu entiseen tapaan Kangasalan Lentolassa.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus oli varsin kriittinen. Sitä esitellyt Tommi Rönö (sd.) kysyi miksi määrärahaylityksiä ei tuotu valtuustoon ennen tilikauden päättymistä ja mitä aiotaan tehdä rekrytointiongelmille etenkin sote-keskuksessa? Miten toteutetaan osingonjako yhtiöissä, joilla on suuria investointeja ja mitä kuuluu Kaarinanpolun kunnostukselle sekä Huutijärvi-Sahalahti kevätliikenneväylälle? Lautakunta edellyttää vastauksia kaupunginhallitukselta ennen 2020 talousarviokäsittelyä.

Henkilöstökertomus sekä arviointikertomus hyväksyttiin ja tilivelvolliset saivat vastuuvapauden.

Muutostalousarvioesitykseen oli tehty muutos kaupunginhallituksessa. Kaupunginjohtaja Oskari Auvinen oli esittänyt 1,5 miljoonan euron säästö- ja leikkausohjelmaa, mutta se ei mennyt läpi kaupunginhallituksessa. Valtuusto vahvisti päätöksen.

Kangasalasta tulee HINKU-kunta, eli hiilineutraali kunta. Sonja Koto (vihr.) kiitteli kh:n vastausta valtuustoaloitteeseen. Hannu Karppila (kesk.) muistutti, että päätöksen vaikutuksia pitää seurata monipuolisesti. Se saattaa rajoittaa yritystoimintaa vaikeuttamalla betonialan toimintaa.

Perussuomalaisten valtuustoaloite kenkien liukuesteiden hankkimisesta kunnan varoin yli 70-vuotiaille sen sijaan hylättiin. Perustelu oli, ettei ole tutkimusnäyttöä liukuesteiden tehosta. Tämä kirvoitti perussuomalaisten kiukkuisia puheenvuoroja. Wellu Mäkinen vetosi THL:n suosituksiin ja kertoi, että Turku ja Hämeenlinna kustantavat liukuesteitä ikääntyneille.

Jorma Mäntylä
Valtuutettu (vas.)

Lisätietoa:

Jaa tämä sivu