17. syys, 2019

Valtuuston 17 hetkeä

Kangasalan valtuusto 16.9. kesti vain 17 minuuttia. Ennätyslyhyt kokous ja vähäinen puheiden määrä osoitti, että päätöksenteon tehostaminen, nopeuttaminen ja sujuvoittaminen on Kangasalla onnistunut.

Pääasiana piti olla talouden ja toiminnan puolivuotisseuranta. Valtuutetut saivat lukea vain esittelylistan tiivistelmät, mutta tarkempaa esitystä Kangasalan talouden tilasta ei kuultu.

Niinpä kokouksen pääasiaksi nousivat valtuustoaloitteisiin annetut vastaukset. Jari Markkinen (sd.) kiitteli aloitevastausta vessapassista, jonka mukaan ”kaupunki ottaa sen käyttöön asteittain vessapassitarrojen saavuttua vuoden 2019 loppuun mennessä.” Erilaisista virtsa- ja suolistosairauksista kärsivät joutuvat käymään WC:ssä jopa kymmenen kertaa päivässä. Vessapassi antaa jonossa etusijan.

Valtuustoaloitteeseen vuotuisten valokuvausten kilpailutuksesta oli vastaus samoin myönteinen. Valokuvaukset kouluissa, kerhoissa ja päiväkodeissa ovat alan yrityksille huomattava tulonlähde ja hinnat vaihtelevat suuresti. Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:ssa on keskusteltu parin muunkin omistajakunnan kanssa asiasta ja todettu, että kilpailuttaminen toisi kustannushyötyä ja yhdenvertaisuutta huoltajille. Kilpailutus voi täten toteutua vuoden 2020 aikana.

Kokoomuksen Saana Vahvelainen oli tehnyt valtuustoaloitteen vähävaraisuuden ja eriarvoisuuden ymmärtämisen lisäämiseksi kouluissa. Sen oli allekirjoittanut isohko joukko valtuutettuja eri puolueista, myös vasemmistosta. Vastauksessa todettiin, että keväällä 2019 Kangasalan koulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma päivitettiin ja pitämällä asiakirja ajan tasalla se ohjaa vahvasti työskentelyä teeman parissa koulussa.

Ilmoitusasioissa kaupunginjohtaja Oskari Auvinen kertoi, että nykynäkymin verotulot jäävät noin 6,5 M€ talousarviossa laskettua pienemmäksi. Vuodesta 2019 on tulossa ”ennätyksellisen heikko vuosi”. Lukuisissa kunnissa tehdään alijäämäisiä tuloksia ja käydään yt-neuvotteluja. Lopullista arviota Kangasalan taloudesta ei vielä voi tehdä, sillä Antti Rinteen hallituksen budjetti 2020 sekä kuntien valtionosuuksien kehittyminen, ovat arvailujen varassa. Ehkä jotain rahoja saadaan takautuvasti takaisin.

Ylimääräisenä asiana käsiteltiin käräjäoikeuden lautamiesten toimikauden jatkaminen. Päätöksen mukaan Pertti Alanko, Harri Jouhki, Elina Rinne ja Tuula Heinonen jatkavat lautamiehinä 31.5.2021 saakka.

JORMA MÄNTYLÄ
Valtuutettu (vas.)

Jaa tämä sivu