20. huhti, 2020

Poikkeusvaltuusto

Koronakriisin poikkeusoloissa Kangasalan valtuustossa kiisteltiin onko kunnalla valmiussuunnitelmaa vai ei. Se on julistettu salaiseksi eikä tietoja anneta, vaikka monet muut kunnat ovat julkistaneet valmiussuunnitelmiaan.

Valtuuston kokous 20.4. järjestettiin epätavallisesti Kangasala-talon juhlasalissa. Sisään kutsuttiin yksi kerrallaan ja isoon saliin oli merkitty paikat. Näin valtuutettujen välille saatiin riittävät turvavälit.

Esillä oli vain pari isoa asiaa. Työjärjestyksen muutoksella mahdollistettiin jatkossa sähköiset kokoukset. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallintosäännön muutoksessa esitettiin kahden lauseen lisäystä, jolla valta kunnassa keskitetään kunnanjohtajalle. Muualla on samalla otettu käyttöön valmiussuunnitelma, jonka mukaisesti hallinto toimii poikkeusoloissa. Kangasalla valtuuston esityslistan liitteenä ei ollut valmiussuunnitelmaa eikä siitä edes mainittu. Vasemmiston ryhmästä kyseltiin siksi onko asiakirjaa olemassa, koska sitä ei löydy verkkosivulta eikä muualtakaan. Lukuisat kunnat ovat julkistaneet valmiussuunnitelmiaan. Vasemmistosta tehtiin kannatettu muutosesitys, että Kangasala valmistelee ajantasaisen valmiussuunnitelman. Perusteluna oli, että koronakriisi koskettaa kuntien kahta päähallinnonalaa, sosiaali- ja terveystointa sekä sivistystointa. Siksi kahden lauseen muutos hallintosääntöön on riittämätön toimi.

Kaupunginjohtaja Oskari Auvinen piti 20.4. päivätyn PowerPoint-esityksen, jossa kerrottiin miten jo syksyllä on osallistuttu kyberhyökkäysharjoituksiin. Valmiussuunnitelmaa hän luonnehti salaiseksi eikä vastannut miksi muut kunnat ovat niitä julkistaneet.

Äänestyksessä muutosesitys kaatui 49—2. Auvinen siis johtaa poikkeusoloissa Kangasalaa kaupunginhallituksen niin päättäessä.

Vasemmiston ryhmästä jätettiin kokouksen jälkeen vaatimus nähdä Kangasalan valmiussuunnitelma. Kuntalain 83§ mukaan valtuutetuilla on oikeus nähdä myös salaisia asiakirjoja.

JORMA MÄNTYLÄ
Valtuutettu (vas.)

LISÄTIETOA; kuntien valmiussuunnitelmia:

Varkaus                                                     

Jaa tämä sivu