14. syys, 2020

Valtuusto tuki jäähallin laajennusta ja keskusteli sotesta

Syyskuun valtuusto päätti tukea Kangasalan jäähallin laajennusta. Kaupungin talous on korona-shokista huolimatta pinnan yläpuolella. Marinin hallituksen sote-esityksestä annetaan hyvin kriittinen lausunto.

Tampereen ja Kangasalan rajalle Tarastenjärvelle on rakentumassa jäte- ja kiertotalousalue. Kangasalan puolella se toteutetaan yksityisyrittäjän voimin. Yrittäjä haki kaavamuutosta laajan alueen muuttamiseksi jätteenkäsittelyalueeksi. Tony Lähde (vihr) piti kaavamuutosta merkittävänä ja kysyi mitä tapahtuu jos yhdelle annetaan suuri poikkeus, tuleeko jonoon jatkoa. Vasemmiston Jorma Mäntylä huomautti, että yksityisestä jätehuollosta on Suomessa huonoja kokemuksia. Limingan, Tyrnävän, Utajärven ja Muhoksen jätehuollon yksityistäminen ei ole toiminut, vaan jätteitä viedään Ruotsiin. Kangasalla on varoittava esimerkki Kuhmalahden jätelaitos Metalli ja Kone välitys MJU Oy. Se ajautui vararikkoon aiheutettuaan huomattavia ympäristövahinkoja. Niitä siivottiin veronmaksajien varoin, kun konkurssipesä ei siihen kyennyt. Toivottavasti Tarastenjärvellä ei käy samoin, jos liiketoiminta ei kannata.

Talouden ja toiminnan puolivuotisraportissa kuultiin, että tilanne on parempi kuin keväällä. Verotulot ovat laskeneet, mutta eivät romahtaneet. Yhteisöveron tuotto on noussut ja valtionosuuksissa on 3 M€ nousu.

Kangasalan Jäähalli Oy, josta kaupunki omistaa 33,8%, pyysi 2,5 m€ lainan takausta sekä 400 000 euron kerta-avustusta toisen jäähallin rakentamiseen nykyisen yhteyteen. Mittava hanke hyväksyttiin ilman puheenvuoroja. Vasemmiston arvio oli, että lama-aikana hanke on myönteinen investointi sekä taloudellisesti että terveydellisesti.

Valtuustossa käytiin lopuksi yleiskeskustelu kaupungin lausunnosta Marinin hallituksen sote-uudistuksesta. Kriittinen lausuntoluonnos tuotiin valtuustoon ilmoitusasiana, minkä vuoksi muutamat valtuutetut protestoivat. Kaupunginjohtaja Oskari Auvisen mukaan sote on 20 mrd€ tulonsiirto ja demokratian kavennus. Pirkanmaalla noin 800 valtuutettua päättää osuudestaan. Se siirretään maakuntavaltuustolle, jossa on vain 79 jäsentä. Tapahtuu huomattava edustuksellisen demokratian kavennus. Esityksen mukaan maakuntavaltuustot valittaisiin vaaleilla, mutta niillä ei olisi verotusoikeutta.

Vasemmiston ryhmän puheenjohtaja Jorma Mäntylä kannatti kaupungin kriittistä lausuntoa ja ihmetteli miksi erikoissairaanhoidon takia koko sote pitää siirtää maakuntiin.
- Suomeen muodostuu 21 suurkuntaa, ja niiden sisälle tulee parisensataa kunnanosavaltuustoa, jotka päättävät vähäisistä asioista. Marinin soten ovat laatineet talouspoliitikot sekä muutama lääkäri ja sosiaalipoliitikko. Valtio-opillinen tietämys on kielletty.
- Esityksen laatijat eivät ymmärrä liberaalin demokratian perusteita miksi ja miten valtion keskushallinnon valtaa pitää hajauttaa paikalliselle tasolle.

JORMA MÄNTYLÄ
Valtuutettu (vas)

Jaa tämä sivu