14. joulu, 2021

Jouluvaltuusto kehitti keskustaa

Vuoden viimeisen valtuuston isoin asia oli kaavamuutos ydinkeskustassa Myllystenpohjantiellä. Näkyvälle paikalle sisääntuloväylän varteen 1970-luvulla rakennettu kaksikerroksinen toimistorakennus revitään ja tilalle tulee huomattavasti suurempi timanttikortteliksi ristitty rakennelma. Valtuusto hyväksyi ties kuinka monennen keskustan kaavamuutoksen ilman äänestystä.

Kangasalan keskustaa on kehitetty vuosikymmeniä. Tosin kenelläkään ei ole ollut tiedossa kehityksen suuntaa, vaan sen on määrittänyt markkinavoima. Niinpä maakunnallisesti merkittävään rakennettuun ympäristöön on vuosikymmenien saatossa noussut toinen toistaan erikoisempia rakennuksia, joista mikään ei sovi yhteen 1700-luvulla rakennetun kirkon sekä harju- ja järvimaiseman kanssa. Räikein on uimahallin viereen noussut ruma tornihotelli.

Tapio Tulenheimo (kok) kiitteli timanttikorttelin kaavoitusta, mutta totesi sen pitkäaikaisen vaikutuksen näkyvän vasta 10-20 vuoden kuluttua. Hän valitti, ettei suunnittelussa ole otettu riittävästi huomioon Business Kangasalaa, ja tulossa on liikaa vuokra-asuntoja. Pitäisi olla enemmän omistusasumista ja liiketiloja.

Jari Markkinen (sd) piti kuusikulmaista timanttikorttelia vetovoimaisena. Maisema-arvoista on neuvoteltu maakuntamuseon kanssa ja kokonaisuus on toimiva.

Vasemmiston puheenvuorossa kysyttiin miten 8900 kerrosneliömetriä on sovitettavissa yhteen keskustan osayleiskaavan kanssa, jonka mukaan keskustan maisematilallinen ja –historiallinen yhteys säilyy, kun kirkkoympäristön rakennustehokkuutta ei lisätä. Kaavamuutos aiheuttaa huomattavan rakennustehokkuuden lisäyksen verrattuna entiseen kaksikerroksiseen toimistorakennukseen.

Soili Uotila-Välimäki (kok) oli tehnyt valtuustoaloitteen taajama-alueiden kiinteistöjen jätehuollon kierrätysjärjestelyistä. Vastauksessa korostettiin asukkaiden omatoimisia kimppa-keräyspisteitä. Elina Salmi (vas) kommentoi, että asukaslähtöisesti muodostettu kimppa siirtää kaupungille kuuluvan työn asukkaiden vastuulle eikä tue kierrättämisen edesauttamista.

JORMA MÄNTYLÄ
Valtuutettu (vas)

Jaa tämä sivu