17. tammi, 2022

Valtuustoaloitteisiin vastattiin

Vuoden 2022 ensimmäinen valtuusto kokoontui 17.1. kuulemaan vastauksia valtuustoaloitteisiin. Kangasala ei tee metsien hoidon toimintamallia. Kesko sai haluamansa kaavamuutoksen, joka mahdollistaa keskustan K-marketin laajentamisen Citymarketiksi.

Saana Vahvelainen (kok) kehui asemakaavan muutosta. Se on keskustan määrätietoista kehittämistä, jolla parannetaan kirkonkylän palveluja ja lisätään päivittäistavarakaupan tarjontaa. K-marketin kaavamuutos hyväksyttiin ilman soraääniä, eikä kukaan huomannut edes kysyä kuinka mones muutos se oli vuonna 2010 hyväksyttyyn keskustan osayleiskaavaan.

Illan äänestys pidettiin vasemmiston ja vihreiden valtuustoaloitteesta metsien hoidon toimintamallista. Aloitteessa esitettiin sen laatimista, kuten ovat tehneet mm. Espoo, Oulu, Joensuu, Lahti ja Tampere. Kangasalan metsäomaisuus on huomattava, yli 2200 hehtaaria. Metsien hoito valtuuston hyväksymän mallin mukaisesti olisi perusteltua, jotta päätöksenteko olisi läpinäkyvää ja yhteisesti hyväksyttyä. Nyt muutama virkamies päättää metsistä. Kunnan vastaus oli, että toimintamalli ei toisi lisäarvoa. Kristiina Härkönen (vihr) kannatti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Jyrkimmän vastustavan puheenvuoron piti Jari Leino (ps), jonka mielestä asiantuntemattomien valtuutettujen ei pidä sekaantua kunnan metsien hoitoon. Jari Markkinen (sd) kannatti Leinoa ja jatkoi, että kunnan metsien hoito on hyvällä tasolla. Lautakunnassa vastausta muokattiin siten, että Kangasalan verkkosivulla on nyt aineistoa kunnan metsistä. Palautusesitys kaatui äänin 45-6. Metsien hoidon toimintamallin puolella oli vasemmiston ja vihreiden valtuutettuja.

Aurinkokeräimet eivät saa vapautusta 250 euron toimenpidemaksusta. Tapio Tulenheimo (kok) ja Hannu Karppila (kesk) paheksuivat ja ihmettelivät Hinku-kunnan vastausta, mutta eivät tehneet muutosesitystä. Sen sijaan Kangasalan kaupunki hakeutuu mukaan UNICEFin lapsiystävällinen kunta –toimintamalliin. Poikkihallinnollista Hyvinvoiva Kangasala –ohjausryhmää ei perusteta. Uimahallissa eläkeläisten lipun hintaa ei lasketa, koska silloin myös opiskelijoiden ja työttömien lipun hintaa pitäisi myös laskea, jolloin kustannusvaikutus olisi -35 000 euroa vuodessa.

JORMA MÄNTYLÄ
Valtuutettu (vas)

Jaa tämä sivu