9. touko, 2022

Kaupunkistrategia ja kaavoitus puhuttivat valtuustoa

Kangasalan kaupunkistrategia 2025-2029 sekä pari kaavamuutosta puhuttivat toukokuun valtuustoa niin, että jouduttiin kertaalleen äänestämään. Arvostelua herätti kaavoituksessa pitkään noudatettu pilkkomistaktiikka, jolla hämärretään kokonaisuuksia.

Kaupunkistrategia oli tehty niin loppuun, että muutosesityksiä ei otettu vastaan. Puolueet kävivät vuorotellen kehumassa miten erinomainen ja toimintaa ohjaava asiakirja on tehty sote-uudistuksen jälkeistä aikaa varten. Erityisen hyvänä pidettiin tavoitteeksi asetettua hiilineutraaliutta sekä liikunnan painoarvon lisäämistä. Miia Kinnari (ps) kyseli miten elävää maaseutua käytännössä tuetaan ja Stiina Lahikainen (vihr) halusi kuvalliseen ulkoasuun positiivisempaa ilmettä.

Satulankaaren-Lahdentien kaavamuutos Lamminrahkan eteläpuolella herätti vilkkaan keskustelun. Tehty ponsiesitys aiheutti äänestyksen. Jari Markkinen (sd) valitteli, että Lemettyn kaavasta tehdyt muistutukset ja huomautukset on sivuutettu ja pilkottu minkä jälkeen kaava ajetaan osina läpi. Hän teki ponsiesityksen, että olemassa oleva polkuverkko ja metsän puustoa VT12 eteläpuolella on säästettävä. Markkista kannattivat kd ja vihreät sekä Karri Palovuori (ps). Ponsi hyväksyttiin äänin 14-35.

Sivistyskeskuksen 214 000 euron lisämääräraha kasvaneisiin henkilöstökuluihin hyväksyttiin ilman äänestystä.

Suoraman urheilukentän uutta huoltorakennusta varten myönnettiin 720 000 euroa. Rakennus tuhoutui käyttökelvottomaksi tuhopoltossa kesäkuussa 2021 (ks. kuva). Parissa puheenvuorossa ihmeteltiin hintaa. Teknisen keskuksen johtaja Sirkku Malviala kertoi, että nykyaikainen 300 neliön huoltorakennus laajalle ympärivuotisessa käytössä olevalle urheilukentälle ei rakennu halvemmalla. Puoliksi palanut vuonna 1982 valmistunut rakennus korvataan uudella kevääseen 2023 mennessä.

Illan viimeisenä oli vastaus valtuustoaloitteeseen puiden istuttamisesta kaupungin omistamille metsäalueille. Simo Arra (kesk) piti vastausta asiallisena ja metsittämistä hakkuiden jälkeen kuntastrategian mukaisena hiilinielujen lisäämisenä.

JORMA MÄNTYLÄ
Valtuutettu (vas)

Jaa tämä sivu