13. helmi, 2017

Vasemmisto: terveyskeskuksen palvelumaksut poistettava

Valtuustoaloite

Esitämme, että Kangasalan terveydenhuollon lääkäripalvelujen vuosimaksu ja käyntimaksu sekä sairaanhoitajapalvelujen käyntimaksut poistetaan. Maksujen tuotto on vähäinen. Aiheutuva haitta voi olla taloudellista hyötyä suurempi.

Kangasalan kunta pystyy maksamaan terveyskeskusmaksujen poistamisen. Pelkästään vuoden 2015 tilinpäätöksen ylijäämä oli 5,7 miljoonaa euroa. Talous ei siis ole esteenä terveyskeskusmaksujen poistamiselle. Kangasalan terveyskeskuksen palvelumaksut, kuten vuosimaksu 41,70 euroa, ovat valtakunnan ja Pirkanmaan kärkeä. Julkisen terveydenhuollon maksut lähenevät yksityisen terveydenhuollon maksuja. Kangasalan nykyinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuhinnasto on 11-sivuinen moniste ja niin monimutkainen perusmaksujen, poikkeusten, tukihuollon, jälkihuollon, vaativuusluokkien ja palvelusetelien kooste, että samanaikainen lukeminen ja laskeminen on vaikeaa. Korkeiden maksujen ja sekavan hinnoittelun tarkoitus näyttääkin olevan asiakkaiksi muutettujen potilaiden ohjaaminen yksityisille terveysasemille.

Kunnassamme on paljon pitkäaikaistyöttömiä ja eläkeläisiä, joiden tulot ovat alle tuhat euroa kuussa. He eivät pysty maksamaan 42 euron vuosimaksua. Pitkäaikais- ja monisairaille lääkäri- ja hoitajakäyntien lisäksi tulevat yhä kasvavat lääkekulut, sekä tutkimus-, kuntoutus- ja muut kulut. Vähävarainen joutuu tinkimään joko välttämättömistä, esimerkiksi ruokaan liittyvistä kuluista tai sairauksien hoidosta. Kansalaisten terveysturva sisältyy Suomen perustuslakiin, jonka § 19 sanoo:

Julkisen vallan on turvattava ... jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä (11.6.1999/731).

Kangasalla hinnoittelun takia lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolle hakeutumista saatetaan lykätä, kunnes vaivat ovat sietämättömiä. Tällöin saatetaan diagnostisoida pitkälle edennyt sairaus, jonka hoidon kustannukset yhteiskunnalle ylittävät moninkertaisesti palvelumaksujen tuotot. Liian myöhäisestä hoitoon hakeutumisesta voi seurata jopa kuolemantapauksia.

Valtuustoaloitteen allekirjoittajat esittävät siksi, että lääkäripalvelujen vuosimaksu ja käyntimaksu sekä sairaanhoitajapalvelujen käyntimaksut poistetaan. Hinnastossa tulee todeta, että nämä palvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

13.2.2017

Allekirjoittajat: Jorma Mäntylä, Seppo Talli ja 14 Sdp:n valtuutettua, yhteensä 16 valtuutettua, Kangasalan vasemmisto kokonaan.

Jaa tämä sivu