30. touko, 2017

Kangasalan demokratiavaje I

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet ja yleisö.

Kuluneen valtuustokauden päätteeksi on hyvä tehdä yhteenvetoja ja arvioida mennyttä. Minulla tuli nyt täyteen kahdeksan vuotta lautakunta- ja valtuustotyötä, joten käytän puheenvuoron valtuuston työjärjestyksen ja hallintosäännön muuttamisen kohdalla.

Olisin tietenkin voinut puhua enemmän tilinpäätöksen kohdalla taloudesta, ja eiväthän ne kokemukset siellä ole olleet erityisen myönteisiä. Taloudellisesti hyvin menevä kunta leikkaa ja supistaa, ja äänestykset ovat kiusallisen usein päättyneet lukemiin 46-5 tai 49-2. Parin kyläkoulun sulkeminen sentään saatiin estettyä. Taloutta enemmän minua on ihmetyttänyt Kangasalan kunnassa suhtautuminen demokratiaan, ja hallintosääntöä muutettaessa tämä sana tai pikemminkin sen puute tulee taas esiin.

Helsingin yliopiston taannoinen tutkimus tarkasteli hallitusohjelmia 1950-luvulta nykypäivään. Dosentti Matilda Hellman valtiotieteellisestä tiedekunnasta totesi yhteenvedossa, että pohjoismainen hyvinvointivaltio on sanana hävinnyt hallitusohjelmista jopa niinkin hiljattain kuin vuosina 2014 ja 2015. Se on tutkimuksen mukaan tapahtunut kokoomuksen Alexander Stubbin ja keskustan Juha Sipilän pääministeriaikoina. Nykyinen hallitusohjelma muistuttaa liikemaailman toimintasuunnitelmaa, mikä mahdollistaa enemmän "managerialismia" ja ylhäältä johtamista (Taloussanomat 15.5.17).

Kuluneen kahdeksan vuoden aikana minulle suurin yllätys on ollut systemaattinen demokratian alasajo. Koko sana ja käsite tuntuvat olevan Kangasalan johtaville virkamiehille ja poliittiselle johdolle vieraita. Kun lukee esittelijän ja hänen toimeksiantajansa tekstiä sekä liitteitä, kuten voimassaolevaa hallintosääntöä, niin eihän siellä ole lainkaan demokratia-sanaa. Se on kadonnut. Adobe Readerin hakutoiminto totesi ”kohteita ei löytynyt”. Katsoin Kuntaliiton hallintosääntömallia, jota esittelevä virkamies on pitänyt Kangasalan hallintosäännön mallina. Sama tulos: "kohteita ei löytynyt".

Kangasalla on jo siirretty merkittävästi valtaa vaaleilla valitulta valtuustolta virkamiehille ja osakeyhtiöihin. Useimmat virat ja toimet täytetään virkamiesvoimin, hankintoja tekevät virkamiehet. Virkamiehet myöntävät luvat ja osakeyhtiöt sekä liikelaitokset päättävät asioista. Valtuusto näkee kerran vuodessa tilinpäätösten yhteydessä mitä on päätetty. Kuntaa johdetaan kuin se olisi liikeyritys.

Äsken hyväksytty strateginen yleiskaava oli muodoltaan kuin markkinointiesite, jolla kuntaa myydään tänne tuleville asukkaille ja yrityksille, ja päälle nähtiin vielä markkinointivideo. Hallintosääntöjen muutoksia ja vallan delegointeja perustellaan liikkeenjohdollisin termein, kuten tehokkuus, nopeuttaminen, sujuvoittaminen, elinkeinoelämän edut jne. Taustalla on ajatus, että vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden valta on tehotonta, hidasta, byrokraattista ja elinkeinoelämälle haitallista. Siksi tästä hidasteesta on päästävä eroon.

Tämä ei toteudu vain Kangasalla, vaan valtakunnassa se on ollut trendi viimeiset 20 vuotta. Etäännymme liberalismin ihanteista, vaikka maata ja Kangasalaa johtaa liberalismin perilliseksi Suomessa julistautuva puolue. Nyky-Suomessa ja Kangasalla tuntuvat kokonaan unohtuneen liberalismin perusperiaatteet. Valtio ja kunta eivät ole liikeyrityksiä, eikä niitä tule sellaisina johtaa. Liberalismissa tehtiin tarkka ero julkishallinnon ja yritysten välillä. Osakeyhtiöihin kuuluminen ja rahan sijoittaminen niihin on vapaaehtoista. Siksi niissä voidaan myös omistusosuuksien mukaisesti rajoittaa vapauksia ja jakaa osinkoja vain sijoittaneille.

Valtiossa ja kunnassa on pakkojäsenyys sekä verovelvollisuus. Vastapainona on poliittinen demokratia. Verovarojen käyttöä valvovat vaaleilla valitut edustajat, ja jos meno ei miellytä, heidät voidaan vaihtaa neljän vuoden välein. Tätä edustuksellisen demokratian kulmakiveä rapautetaan enenevässä määrin, kun valtaa siirretään yhtiöihin ja virkamiehille - oli kyse sitten sotesta tai kuntamme hallintosäännöstä, jossa muuten esitetään terveyskeskuksen johtavan ylilääkärin nimityksen siirtämistä sosiaali- ja terveysjohtajalle. Monet virantäytöthän on jo ennestään siirretty virkamiesten itsensä tehtäväksi. Olemme luomassa varsinaista hyväveli-järjestelmää, itseään täydentävää byrokratiaa.

Minulla on se käsitys, että pitkässä juoksussa niin taloudessa kuin julkishallinnossa menestyvät ne, jotka osaavat tasapainottaa demokratian ja vallan keskityksen. Pieni eliitti ei kykene tekemään parhaita päätöksiä. Isommassa edustuksellisessa joukossa joku aina huomaa jotain, mitä parhainkaan johtaja ei huomaa. Toivottavasti meille ei käy kuten tsaarin Venäjälle. Kun vallan keskityksen haitat olivat ilmeisiä ja alettiin tehdä uudistuksia, oli liian myöhäistä. Sosiaalipolitiikan tutkijat ovat pitkään varoitelleet eriarvoisuuden lisääntymisen ja demokratiavajeen johtavan vähitellen jonkinlaiseen sosiaaliseen konfliktiin. Valitettavasti tätä kritiikkiä ei kuulla, eikä varsinkaan puolueessa, joka taannoin mainosti, että sen korvat kuulevat.

Uskon, että myös Suomen kuntakentässä menestyvät ne, jotka osaavat ja haluavat kuunnella kansalaismielipidettä, eivätkä pidä edustuksellista demokratiaa vain tehottomuutena ja hidasteena.

Hyvät kuulijat, teen lopuksi yhden muutosesityksen, jolla edes vähän yritän hillitä valtuuston aseman heikentämistä. Kunnanhallituksen esityksessä on, että valtuuston esittelylistat on toimitettava valtuutetuille viisi päivää ennen kokousta, kun se nyt on seitsemän päivää. Puolueelle, jolla ei ole kunnanhallituspaikkaa, tämä on täysin mahdoton vaatimus. Esimerkiksi tätä kokousta varten oli luettavaa yli 300 sivua. Viisi päivää ei riitä, on oltava kaksi viikonloppua. Eikä tässä ole kyse tuleeko aineisto paperilla vai bitteinä tablettitietokoneeseen. Kyse on siitä milloin esittely tulee.

Esitän, että päätösesityksessä oleva kohta valtuuston esittelylistojen lähettämisestä muutetaan. Listat lähetetään vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta muutetaan: vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Jorma Mäntylä
(Vas.)

Esitystä kannatettiin kolmessa puheenvuorossa. Se hävisi äänin 41-8, 2 tyhjää.

Jaa tämä sivu