11. syys, 2017

Valtuustoaloite Kaarinanpolusta / Iikka Nikkinen (vas.)

Kangasalan kunnan ulkoiluesitteissä, mainoksissa ja nettisivuilla mainostetaan voimakkaasti 60 kilometrin pituista vaellusreittiä, Kaarinanpolkua, joka on toteutettu yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa. Vaellusreitti on erittäin hyvä voimavara sekä Kangasalan kunnan matkailulle ja maineelle että kuntalaisten hyvinvoinnille. Kangasalan matkailuesitteessä kuvaillaan kuntamme omaavan luontonähtävyyksiä ja elämysseikkailuja ja Kangasalaa yleensäkin pidetään luonnonläheisenä kuntana. Luontoystävällisen kunnan itsenäisen identiteetin yksi tärkeimmistä kulmakivistä on helposti lähestyttävät, toimivat, turvalliset ja laadukkaat ulkoilumahdollisuudet.

Nyt voimavaraa varjostaa kuitenkin reitin paikoitellen erittäin huono kunto.  Vaellusreitti suorastaan katoaa paikoitellen. Reitin läpi on rakennettu teitä, jotka eivät näy kunnan internetsivuilta tulostettavassa kartassa lainkaan.  Reittiin kuuluu valtatie 9 vaarallinen ylittäminen ja reitti kulkee läheltä Tarastenjärven jätteenkäsittelylaitosta. Sen läheisen reitin varrella on erilaisia jätteitä, roskia ja kuolleita lintuja. Yöpymis- ja telttapaikkoja on reitin varrella erittäin harvakseltaan.

Suomalaiset viettävät tilastojen mukaan yhä enemmän aikaa kansallispuistoissa ja luonnossa, esimerkiksi Salamajärven kansallispuistossa kävijämäärät ovat nousseet kuudessa vuodessa neljällä tuhannella kävijällä. Metsähallituksen vuoden 2014 julkaisussa ”Luonnonympäristön terveys- ja hyvinvointi-vaikutusten taloudellinen arvottaminen” todetaan luonnossa liikkumisen terveys- ja hyvinvointivaikutuksien olevan liikkujaa kohti keskimäärin 280 euron arvoisia. Useat tutkimukset ympäri maailmaa ovat osoittaneet luonnossa liikkumisen positiiviset terveysvaikutukset. Eräiden tutkimusten mukaan kaupungin ulkopuolisessa luonnossa ihmisen mieliala paranee voimakkaammin kuin kaupunkiluonnossa.

Kaarinanpolku kulkee läheltä Kangasalan kunnan massiivista projektia, tulevaa Lamminrahkan asuinaluetta. Tällä hetkellä alueen ulkoilureitit vain ikään kuin todetaan olemassa oleviksi. Ulkoilureittejä tulisi konkreettisesti kehittää Lamminrahkan projektien rakennusvaiheissa, jolloin niistä voisi tulla todellinen myyntivaltti asunnon ostoa suunnitteleville. Etelä-Suomessa on selkeä markkinarako laadukkaalle ja monipuoliselle vaellusreitille. Kaarinanpolku ja siihen yhdistetty Lempäälän Birgitan polku muodostavat yhdessä jo yli sadan kilometrin vaellusreitin.

Esitämme, että

-          Kangasalan kunta ehostaa ja parantaa Kaarinanpolun kuntoa,
-          suunnittelee valtatie 9 turvallisemman ylittämisen,
-          tutkii uusien yöpymis- ja telttapaikkojen rakentamisen mahdollisuuksia,
-          Kaarinanpolku palautetaan parempaan kuntoon ennen Lamminrahkan alueen ensimmäisiä asukkaita.

Esitämme myös, että Kangasalan kunta kartoittaa Kaarinanpolun laajennusta pohjoiseen ja toisen vaellusreitin toteuttamista vanhan Kangasalan itäpuolelle.

Kangasalla 11.9.2017

Iikka Nikkinen
+ 9 allekirjoittajaa

Jaa tämä sivu