14. marras, 2017

Ranja Aukee: Muutosesitys talousarvioon 2018

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat virkamiehet ja -naiset, valtuutetut ja muut läsnäolijat.

Kangasalan kunta teki muutama vuosi sitten rajuja leikkauksia talouden tasapainottamiseksi. Nyt kunnan talous on hyvässä jamassa, mutta sosiaali- ja terveyspuolen toiminta alkaa kärsiä liian ankarasta säästöohjelmasta. Esillä olevassa ensi vuoden talousarvioesityksessä ei ole yhtään virkalisäystä esitetty sosiaalitoimen puolelle, missä kuntalaisten pahoinvointi ensimmäiseksi tunnistetaan.

SOTE ja MAKU, eli sosiaali- ja terveyshuollon sekä maakuntahallinnon uudistamishankkeet junnaavat edestakaisin eikä loppua - saati tulosta näy. Tällä hetkellä kukaan ei osaa sanoa tulevatko kyseiset uudistukset, millaisina ja milloin ne tulevat. Epävarmuus ja valtion taholta tulevat kiristystoimenpiteet, suoranaiset uhkailut ovat vaikeuttaneet kuntien tärkeimpien perustehtävien, sosiaalisen ja terveydellisen toiminnan hoitamista. Säästötoimenpiteistä kärsivät taas kerran kaikkein heikoimmassa asemassa olevat.

Kangasalan kunnan perheneuvola on ahdingossa jatkuvasti lisääntyvien tarpeiden, kasvavien jonojen ja resurssipulan vuoksi. Perheneuvola on moniammatillinen yksikkö, missä työskentelee psykologeja, perheneuvojia, lastenfysioterapeutteja, puheterapeutteja, kutakin 2-3 henkilöä, yksi nuorisopsykiatri ja kaksi sosiaalityöntekijää. He yhdessä ja erikseen ohjaavat, neuvovat, arvioivat, hoitavat ja tukevat perheitä. Varhaisella puuttumisella estetään ongelmien kasvaminen isommiksi, tuetaan vanhemmuutta ja turvataan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Työ on sekä hoitavaa että ennalta ehkäisevää. Tällä hetkellä on suurin tarve sosiaalityöntekijäresurssista. Liika kuormitus on uhka sosiaalityöntekijöiden jaksamiselle. Vaativaa ihmissuhdetyötä ei voida korvata sähköisillä palveluilla.

Perheneuvolatoiminnan alkamisen, vuoden 1986 jälkeen ei yksikköön ole tullut yhtään sosiaalityöntekijän virkaa lisää. Kunnan väkiluku kasvaa. Perheiden tuentarve kasvaa, myös resursseja tulisi lisätä.

Perheneuvolaan jonottaa tällä hetkellä noin 500 asiakasta. Pisimpään jonottaneet ovat olleet jonossa maalis-huhtikuusta lähtien. Monet eivät edes hae enää apua, kun tiedetään, ettei sitä kumminkaan saa.

Perheneuvolatyö on vaativaa sosiaalityötä, sosiaalityöntekijän perustutkinnon lisäksi tarvitaan erityisosaamista.

Edellä kertomaani perustuen esitän, että ensi vuoden menoarvioon lisättäisiin 1.3.2018 alkaen yhden erityissosiaalityöntekijän keskimääräistä vuosipalkkaa vastaava rahasumma, eli 42 000 euroa.

Kiitos!

Ranja Aukee
Valtuutettu

- Esitys hyväksyttiin äänin 29-21, 1 tyhjä.

Jaa tämä sivu