10. huhti, 2018

VALTUUSTOALOITE: Työttömyysturvan aktiivimalli Kangasalla

Tämän vuoden alusta astui voimaan ns. työttömyysturvan aktiivimalli (HE 124/2017 laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta).

Se tarkoittaa, että työttömän pitää tehdä 65 päivän tarkastelujakson aikana vähintään 18 tuntia työehtosopimuksen mukaan palkattua työtä, ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23% yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta eli tänä vuonna 241 euroa tai oltava viisi päivää T&E-toimiston työllisyyttä edistävissä palveluissa. Muutoin hänen työttömyysturvaansa leikataan 4,65 prosentilla.

Malli voi johtaa työttömän kannalta vaikeisiin, jopa kohtuuttomiin tilanteisiin. Työtön ei voi itse päättää palkkaako työnantaja hänet töihin tai onko viranomaisilla riittävästi voimavaroja tarjota työllisyystoimenpiteitä.

Tilastokeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen tietojen mukaan Kangasalla 358 työtöntä ei ole täyttänyt aktiivisuusvelvoitetta. Tämä luku vastaa Kangasalla 51,1% Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavista työttömistä. Kangasala sijoittuu erittäin heikosti vertailussa muihin noin 30 000 asukkaan kuntiin tai kaupunkeihin. Nokialla vastaava luku on 37,6% ja Ylöjärvellä 36,5%. Ainoastaan yhdessä samankokoisessa kunnassa tilanne on huonompi kuin Kangasalla.
Kangasalan kaupungin positiivinen taloustilanne antaa mahdollisuuden osoittaa myötätuntoa vaikeassa tilanteessa oleville työttömille työnhakijoille.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet Kangasalan kaupunginvaltuutetut esitämme, että:

– Kangasalan kaupunki selvittää, miksi näin monta kangasalalaista työtöntä ei ole pystynyt täyttämään hallituksen asettamaa aktiivisuusehtoa.
– Selvityksen pohjalta kartoitetaan kuinka paljon maksaisi näiden henkilöiden työllistäminen tai ohjaaminen työllisyyspoliittisten toimenpiteiden piiriin.
– Yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa järjestetään kaupungin talousarvion sallimissa rajoissa jokaiselle kangasalalaiselle työttömälle työllisyysmahdollisuuksia tai mahdollisuuksia osallistua työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin niin, etteivät he joudu aktiivimallin työttömyysturvaleikkurin piiriin.

Kangasala 9.4.2018

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Iikka Nikkinen  Ranja Aukee  Jorma Mäntylä

Jaa tämä sivu