11. syys, 2018

Valtuustoaloite Kangasalan uimahallin hallinnosta

Valtuustoaloite
Kangasalan uimahallin osakeyhtiömuoto

Suomessa on kaikkiaan noin 200 uimahallia, jotka ovat joko kunnallisessa omistuksessa, varuskunnissa tai urheiluopistoissa. Kunnalliset uimahallit ovat joko kuntien suorassa omistuksessa tai yhtiöitettynä omaksi halliyhtiökseen.

Osakeyhtiömuoto on kunnallisten palvelujen tuottamisessa yleistynyt, mutta selvityksiä sen onnistumisesta tai edes tarpeellisuudesta ei ole (vrt. Mikko Paajanen: Riskienhallintaprosessi – Case Kangasalan Uimahalli. Laurea 2017). Lähes poikkeuksetta uimahallit toimivat markkinoilla, jossa ei vallitse vapaata kilpailua. Uimahallien ei odoteta tuottavan liiketaloudellista voittoa, vaan ne nähdään väestön hyvinvointia ja terveyttä edistävinä laitoksina. Halleihin sijoitettujen varojen oletetaan palautuvan pienenevinä kuluina sosiaali- ja terveystoimessa sekä säästävän ihmishenkiä uimataidon parantumisen myötä. Siksi uimahallien lippujen hintoja subventoidaan voimakkaasti kuntien veronmaksajien varoin.

Koska kyseessä ei ole normaali liiketoiminta vapailla markkinoilla, ei osakeyhtiömuodolle ole riittäviä perusteluja. Siksi ylivoimaisesti suurin osa Suomen uimahalleista on kuntien omaa palvelutuotantoa. Tavallisesti ne ovat osa kunnan teknistä tointa tai vapaa-aika- ja liikuntapalveluja. Kangasalan Uimahalli Oy:n viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että osakeyhtiömuotoa voidaan myös käyttää väärin. Liikesalaisuuteen vedoten voidaan määrätä salaisiksi asioita, jotka kunnan omana palveluna olisivat kuntalain tiedottamisvelvollisuuden piirissä. Tämä on ongelmallista laitoksessa, joka merkittävästi toimii verovaroin tuettuna. Hallinnon läpinäkyvyys on veronmaksajien edun mukaista.

Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että Kangasalan kaupunki käynnistää selvitystyön Kangasalan Uimahalli Oy:n alasajosta sekä kaupungin uimahallipalvelujen tuottamisesta joko omana palvelutuotantona tai liikelaitosmallin mukaisesti.

Kangasala 10.9.2018

(6 valtuutettua Vas+vihr.)

Jaa tämä sivu