22. tammi, 2019

Jorma Mäntylä Kangasalan valtuustossa 21.1.19

Kangasalan valtuusto 21.1.19    
§3 Urheilutien asemakaavan muutos, 792

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja yleisö.

Urheilutien kaavamuutos on ainakin kolmas merkittävä ja laajasti vaikuttava kaavamuutos Kangasalan keskustassa kahden vuoden aikana. Edelliset olivat kauppaliike Keskon hypermarketin tarpeisiin tehty suuri kaavamuutos Ellintiellä sekä runsas vuosi sitten hyväksytty tornihotellin rakentaminen uimahallin viereen.

Kaavamuutoksia tulee niin paljon ja ne ovat vaikutukseltaan niin suuria, että valtuustossa pitäisi linjata kuinka paljon niitä voi tehdä ilman että loukattaisiin kuntademokratiaa. Nykymenolla kaavamuutosten avulla voidaan mitätöidä varsinaiset kaavat, joita varten on järjestetty kuulemisia, saatu lausuntoja ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat. Kun alue lopulta rakennetaan, se onkin aivan erilainen kuin mitä alun perin on luvattu.

Valtuuston hyväksymät kaavamuutokset ovat laillisia, jos niistä tehdyt valitukset eivät johda muutoksiin. Laillisesti voidaan tehdä kaikenlaista, mikä ei ole eettisesti oikein. Kuntademokratia on periaate, josta ei pitäisi tinkiä erilaisissa ristipaineissa. Kaavoitus on kuntademokratian kovinta ydintä, ja siksi siinä demokratian ja kansalaiskuulemisten pitää olla etusijalla. Liian suuri määrä kaavamuutoksia on ristiriidassa kuntademokratian kanssa. Se on eräänlaista kuntalaisten petkuttamista.

En vastusta nyt Urheilutien kaavamuutosta, mutta esitän vaikkapa pontena, että kaupunginhallitus ryhtyy laatimaan ohjeistusta missä on kohtuullisten kaavamuutosten raja ilman, että loukattaisiin kansalaiskuulemisissa saatua kuntalaisten tahtoa. Nimittäin jos nykytiellä jatketaan, emme ole kaavoituksen edelläkävijän roolissa, vaan perässähiihtäjiä. Siis: teen ponsiesityksen, että kaupunginhallitus laatisi valtuuston hyväksyttäväksi linjauksen kaavamuutosten ehdoista.

Jorma Mäntylä
Valtuutettu (vas.)

Valtuuston puheenjohtaja Hanna Laine ei ottanut pontta käsittelyyn, koska katsoi sen laajentavan liiaksi käsiteltävää asiaa.

Jaa tämä sivu