11. maalis, 2019

Aloite sosiaalipalveluiden tuottamisesta yhteiskuntavastuullisissa yrityksissä

Kangasalan Demarit ja Vasemmistoliitto ovat jo pitkään olleet sitä mieltä että sosiaali- ja terveyspalveluista vähintään puolet pitäisi järjestää kaupungin omana tuotantona. Vuonna 2016 teimme valtuustoaloitteenkin asiasta tehostetun palveluasumisen osalta. Loppuosa palveluista voitaisiin ostaa yksityisiltä tuottajilta, jos hyväksyttävällä tavalla toimivia tuottajia löytyy. Hankinta pitäisi tehdä kaupungin tiukassa kontrollissa.

Viime aikojen tapahtumat vanhusten hoivapalveluita tuottavien jättifirmojen ympärillä ovat todistaneet että vapaiden markkinavoimien maksimaalinen voitontavoittelu ei sovi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoon. Siis nimenomaan niihin palveluihin, joita ikääntyneet, sairaat ja/tai muulla tavalla sosiaalisin vaikeuksiin joutuneet ihmiset elämänsä jatkamiseen tarvitsevat ja jotka yhteiskunta verorahoilla pääasiassa maksaa.

Onneksi on olemassa myös toisella tavalla toimivia, yhteiskuntavastuullisia yrityksiä. Ns yhteiskunnalliset yritykset toimivat vastuullisesti ja kantavat yhteiskunnallista vastuuta. Nämä yritykset harjoittavat kestävää pitkän tähtäimen liiketoimintaa ja käyttävät voitostaan vähintään puolet toimintansa kehittämiseen tai lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Myös toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus on tärkeää. Yrityksen on määriteltävä yhteiskunnallinen tavoitteensa sekä voiton käyttötapansa yhtiöjärjestyksessään tai säännöissään.

Maailmalla on paljon esimerkkejä yhteiskunnallisista yrityksistä. Yritykset toimivat monilla aloilla, mutta yhteiskunnallisen yrittäjyyden edelläkävijämaassa Englannissa ne täydentävät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Suomessa tunnettuja yhteiskunnallisia yrityksiä ovat mm.  Lastenpäivän säätiön Linnanmäki ja Tampereen Koukkuniemessä sijaitsevaa Kontukoti Oy.

Suomessa toimivat yhteiskunnalliset yritykset toimivat vahvan arvopohjan perusteella. Ne tuottavat palveluita ihmisläheisesti ja kustannustehokkaasti ja laittavat valtaosan toiminnastaan syntyneestä taloudellisesta voitosta yhteiskunnallisen päämääränsä toteuttamiseen. Ne ovat kotimaisia yrityksiä, jotka toimivat vastuullisesti ja läpinäkyvästi ja maksavat aina veronsa Suomeen.

Yhteiskunnalliset yritykset ovat yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntijoita ja ratkaisijoita, ja ne ovat sitoutuneita kehittämään pitkäjännitteisesti ympäröivää yhteiskuntaa ja asiakkaidensa hyvinvointia. Yhteiskunnalliset yritykset olisivat Kangasalan Kaupungille erinomaisia yhteistyökumppaneita, esimerkiksi täydentämään kaupungin omia ikäihmisten asumis- ym. palveluita. 

Kunnat voivat jo nykyisenkin hankintalain nojalla käyttää ostopalveluissaan yhteiskuntavastuullisten yritysten kriteereitä. Tarjouspyyntöihin on mahdollista kirjata vähimmäisvaatimuksena, niin sanottuna pakollisena kriteerinä, yhteiskunnallisen hyvän tekeminen, toiminnan läpinäkyvyys ja uusien palvelumallien kehittämisvelvoite. Tällöin tarjouskilpailuun hyväksytään mukaan ainoastaan ne tarjoajat, jotka ratkovat yhteiskunnallisia ongelmia ja käyttävät osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen, oman toimintansa laadun parantamiseen ja asiakkaiden tarpeet entistä paremmin huomioivien uusien toimintamallien luomiseen.

Viime aikoina paljon puhuttu henkilöstömitoitus voidaan niin ikään kirjata pakollisiin vaatimuksiin jo nyt, vaikka laki ei sitä vielä vaadi. Etukäteen asetettavat laatukriteerit ovat ennakoivaa laadunvalvontaa. Myöhemmin toiminnan ollessa käynnissä niitä voidaan käyttää vanhustenhuollon arvioinnissa.

Erinomainen ja toistaiseksi ainutlaatuinen esimerkki vanhusten asumispalveluiden hankinnasta on Tampereen kaupungin viime vuonna tekemä kilpailutus.

Kaupunki osoitti asumispalveluiden kohteeksi kaksi Koukkuniemessä sijaitsevaa kiinteistöä. Palveluntarjoajille kaupunki asetti vähimmäisvaatimuksina muun muassa sen, että tarjoajan ensisijainen tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yrityksen edellytettiin myös harjoittavan vastuullista liiketoimintaa. Lisäksi vaatimuksena oli rajoitettu voitonjako siten, että yritys käyttää suurimman osan voitostaan liikeideansa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen.

Ne tarjoajat, jotka osoittivat pystyvänsä täyttämään nämä kriteerit, etenivät vertailuun, jossa tarjousten laatu vaikutti 50 prosenttia ja hinta 50 prosenttia sijoitukseen. Tarjouskilpailun pohjalta kaupunki valitsi kohteisiin kaksi yhteiskuntavastuullisesti toimivaa yritystä, jotka ovat sitoutuneet vanhusten asumispalveluiden kehittämiseen.

Hankinnasta on saatu hyviä kokemuksia: vanhukset ovat voineet asua kohteissa turvallisin mielin, kaupunki on saanut vastuulliset toimijat kumppanikseen ja kilpailussa voittaneet yritykset toteuttavat niin yhteiskunnallista tehtäväänsä kuin kannattavaa liiketoimintaakin. Yhteiskuntavastuullisissa yrityksissä vanhustenhuollon laatu ja taloudellinen tehokkuus eivät sulje toisiaan pois.

Tällainen lähestymistapa voisi olla yksi vaihtoehto vanhustenhoidon laadun parantamiseksi myös Kangasalla. Samalla se voisi luoda uudenlaisia vanhustenhuollon palvelumalleja kaupungissamme.

Aloite:

Kangasalan Sos.dem. valtuustoryhmä ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittävät, että selvitetään mahdollisuudet yhteiskuntavastuullisten yritysten käyttämiseksi kaupungin itse tuottamien vanhusten tehostettujen asumispalveluiden- ja mahdollisesti muidenkin vanhuspalveluiden täydentämisessä.

11.3.2019
Kangasalan Sos.dem. valtuustoryhmä
Kangasalan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Jaa tämä sivu