8. huhti, 2019

Valtuutettu Iikka Nikkinen Kuhmalahden kouluista

Arvoisat valtuutetut, viranhaltijat, sekä muut läsnäolijat

Uusi Kangasalan kaupunkistrategia on dokumentti, joka ohjaa meidän toimintaa. Jos valtuustossa päätettävä asia on ristiriidassa kaupunkistrategiaan, ei päätöstä sellaisenaan voida hyväksyä. Olisi kaupunkistrategian vastaista olla rakentamatta uutta koulurakennusta strategian mukaiselle mahdollisuuksien maaseudulle. Sillä Jos Kuhmalahti ei ole strategian mukainen mahdollisuuksien maaseutu, niin arvoisat valtuutetut mikä paikka sitten on? Lisäksi kouluverkkosuunnitelmassa todetaan: Pohjan koulu lakkautetaan 2021. 1.-4.-luokkien oppilaat siirtyvät Kuhmalahden uuteen kouluun, ja 5.-6.- luokkien oppilaat siirtyvät Sariolan kouluun.

Oppilaiden siirtäminen Sariolan kouluun muodostaisi joillekin oppilaille valitettavan pitkän koulumatkan, johon ajallisesti saattaisi kulua yli kaksi tuntia päivässä. Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen edelläkävijyys on yksi Kangasalan kaupunkistrategian tavoitteista. Luonnonläheiset koulut ovat kansallisesti nousemassa esiin vähitellen ja tässä olisikin Kangasalla ja Kuhmalahdella loistava mahdollisuus profiloitua edelläkävijäksi ja myöskin sitä kautta houkutella uusia asukkaita Kuhmalahden luonnonläheiseen ja palvelurikkaaseen ympäristöön.

Missä tahansa yhteisössä yhteisön jäsenet voivat hyvin, kun he kokevat olevansa aidosti osana yhteisöä sekä pääsevät vaikuttamaan sen toimintaan. Strategiassa on mainittuna myös osallistamisen mahdollistaminen kaupungin asukkaille. Kuhmalahden Yrittäjät sekä kyläyhteisö ovat tuoneet esiin avustuksensa koulun maanrakennukseen ja talkootöihin. Kaupunkiyhteisö ovat yhtä kuin sen ihmiset ja Kuhmalahden asukkaat tunnistavat kyläyhteisönsä tarpeet. Uusi koulurakennus Kuhmalahdelle mahdollistaisi Kangasalle myös markkinoinnin tonttien myymiselle Kuhmalahden alueella. Uuden koulurakennuksen myötä Kuhmalahden kirkonkylän alueella olisi tontilta reippaan kävelymatkan päässä muun muassa koulu, päiväkoti, kuntosali, kauppa sekä nuorisotilat, unohtamatta suoraa linja-autoyhteyttä Kangasalan sekä Tampereen keskustaan. Hieman kauempana muunmuassa kirjasto sekä apteekki. Tämänkaltaista palvelukokonaisuutta ei moni maaseudun kyläyhteisö pysty tarjoamaan.

Kuhmalahti ansaitsee tulevaisuuden, Kuhmalahti ansaitsee uuden koulun.

Iikka Nikkinen
Kaupunginvaltuutettu (vas.)

Jaa tämä sivu