14. touko, 2019

Vasemmiston Jorma Mäntylä uimahalliosakeyhtiöstä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat.

Lukiessani kaupunginhallituksen hyväksymää vastausta valtuustoaloitteeseen Kangasalan uimahalliyhtiön alasajosta ja palvelun palauttamisesta kunnan omaksi työksi tuli tylsä olo. Ihan kuin olisin ennenkin lukenut vastauksen, ettei mitään tarvitse tehdä vaan kaikki jatkukoon ennallaan.

Laulaja Pasi Kaunisto teki aikoinaan hitin nimeltä Koskaan et muuttua saa:

Vaihtuvat päivät, pois leikit nuo jäivät
Mut koskaan et muuttua saa

Esittelijän tekstissä heijastuu menneitten päivien ajatus, että kuntaa ja valtiota tulee hoitaa ikään kuin ne olisivat liikeyrityksiä. Tätä ajatusta meille on pakkosyötetty 25 vuotta. Siksi kuntien ja valtion palveluja on yhtiöitetty ja toimintoja ulkoistettu sekä yksityistetty. Kunnan oma työ on kankeaa, hidasta ja tehotonta. Osakeyhtiössä päätöksenteko on sujuvaa, nopeaa ja joustavaa, meille on julistettu.

Viime viikolla julkistettu KAKSin eli Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimus kertoi mitä mieltä suomalaiset ovat tuloksista. Yksityistämisille ja ulkoistamisille halutaan loppu. Kansalaisista vain joka seitsemäs (15 %) painottaa julkisten palveluiden ulkoistamista, ja lähes puolet (47 %) ei halua uuden hallituksen sitä edistävän.

Esittelijä on kokonaan hukannut kaksi perusasiaa. Kuntien palveluita ei tuoteta vapailla markkinoilla. Osakeyhtiölainsäädäntö on tarkoitettu markkinoilla tapahtuvaa yritystoimintaa varten. Osakeyhtiöt saavat tulonsa myymällä tuotteita ja palveluja markkinoilla. Kuntien palvelut tuotetaan verovaroin, jotka peritään kuntalaisilta pakkojäsenyyden ja verovelvollisuuden perusteella. Näiden pakkojen vastapainona on kunnallinen demokratia, eli vaaleilla valitut edustajat valvovat verovarojen käyttöä. Osakeyhtiössä tämä katkeaa, ja jos yhtiöön ei lisäksi saada pätevää johtoa, vaaroina ovat julkisten varojen ja vallan väärinkäyttö sekä hyvävelijärjestelmät. Esittelijä tosin kutsuu tätä joustavuudeksi. Sitä onkin Kangasalan uimahallissa nähty.

Useimmissa kunnissa tämä on oivallettu oikein. Siksi yli 90% Suomen uimahalleista on kunnallisia ja kuntien omaa palvelutuotantoa. Poikkeukset ovat sormin laskettavissa.

Mainitun KAKS:n eli Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksen soisi tulevan luetuksi myös Kangasalla, ja varsinkin kaupunginhallituksessa. Ihmettelin, että kh on yksimielisesti hyväksynyt esittelijän kirjoittaman vastauksen valtuustoaloitteeseen. Meillä ei ole edustusta kh:ssa, mutta on siellä sentään kaksi puoluetta, joiden nimessä on sana demokratia. Näistä toinen on tulossa muodosteilla olevaan punamultahallitukseen. Tällaisen yhteistyön soisi tulevan myös Kangasalle. Mutta kh:n yksimielisestä vastauksesta päätellen sinipuna on niin rakas, ettei mikään muuttua saa, kuten Pasi Kaunisto lauloi:

Aika jos vaihtuu, pois haaveet jos haihtuu
niin koskaan et muuttua saa.

Jorma Mäntylä (vas.)
13.5.2019

Jaa tämä sivu