10. helmi, 2020

Iikka Nikkinen valtuustossa 10.2.2020

Arvon puheenjohtaja, viranhaltijat, valtuutetut ja muut läsnäolijat.

Kangasalan Vasemmistoliitto on tyytyväinen siihen, että aloitettamme ollaan hyväksymässä tässä kokouksessa. Jätimme aloitteen viime keväänä ja nyt vajaata vuotta myöhemmin on entistä selkeämpää, että aloite on ajankohtainen ja tärkeä kasvavalle kaupungillemme. Haluamme kiittää aloitteen allekirjoittaneita 28 valtuutettukollegaamme sekä aloitevastauksen eteen tehtyä työtä. Aloitevastauksen mukaisesti perustettavan työryhmän työn on määrä valmistua vielä tämän kevätkauden aikana, toukokuun loppuun mennessä.

Päihde- ja mielenterveysongelmat koskettavat meitä kaikkia jollain tavalla, joko henkilökohtaisesti tai sitten läheisen kautta. Valtuutettuina meillä on vastuu pitää huoli siitä, että Kangasalla saadaan palvelua ja apua juuri silloin kun sitä on tarve saada. Sekä siitä, että työntekijöille on kaikki edellytykset toimia tärkeän työnsä mukaisesti. Haluaisin muistuttaa siitä, että hoidon viivästyminen voi vaikeuttaa ja hidastuttaa paranemista – pahimmillaan se saattaa johtaa esimerkiksi työkyvyttömyyteen. On siis inhimillisesti sekä taloudellisesti perusteltavaa, että panostamme reippaasti päihde- ja mielenterveystyöhön.

Suomen huumausainepolitiikan tavoitteena on huumausaineiden käytön ja levittämisen ehkäiseminen siten, että niiden käytöstä ja torjunnasta aiheutuvat terveydelliset, sosiaaliset ja yksilölliset haitat sekä taloudelliset kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Suomen huumausainestrategia on jo yli 20 vuotta vanha ja valtakunnallisesti olisikin syytä aloittaa sen uusiminen välittömästi. Kangasalla emme luonnollisesti tästä asiasta päätä, mutta me voimme toimia edelläkävijänä kaupunkina, jossa toteutetaan inhimillistä sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Kaupunkina, jossa asioita kuten ennaltaehkäisy sekä varhainen puuttuminen, käytetään konkreettisesti toiminnassa, sillä se on aidosti järkevää pitkällä aikavälillä. Nämä vaikutukset tosin eivät näy yhdessä yössä eivätkä välttämättä edes parin vuoden aikana. Se tulee vaatimaan pitkäjänteistä työtä ja siihen täytyy antaa aidosti mahdollisuus sekä tarvittavat resurssit. Taloudelliset panostukset tulevat varmasti maksamaan itsensä takaisin.

Työryhmällä on haastava työ edessään. Kaupungissamme on vuoden aikana tapahtunut huolestuttavia asioita. Kangasala on huonoimpien kuntien joukossa Pirkanmaalla niin alle 18-vuotiaiden kuin myös täysi-ikäisten huumetilastoissa. Me pystymme luomaan parempaan ja me teemme parempaa, eikö niin arvon valtuutetut? Toivon nyt nimitettävälle työryhmälle työrauhaa sekä mahdollisuuksia saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Nyt tarvitsemme konkreettisia toimia ja me tarvitsemme niitä pian.

Tässä lopussa haluan vielä kerran kiittää siitä, että tämä tärkeä aloite on hyväksytty ja saatetaan toimintaan pikaisesti. Toivottavasti jo esimerkiksi ennen kesätaukoa kuulemme työryhmän ehdotuksista ja linjauksista Kangasalan päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi.

Iikka Nikkinen (vas.)

Jaa tämä sivu