29. huhti, 2020

Kysymyksiä Suomi-radasta

Hyvät kuulijat
Raideliikenteen kehittäminen on kannatettavaa. Suomi-rata –hankkeessa on kuitenkin kaksi vaihtoehtoa, joista toinen on kustannuksiltaan merkittävästi kalliimpi ja suoranaista rahan polttoa suhteessa saavutettavaan hyötyyn, ja päälle tulevat vielä huomattavat ympäristöhaitat. Kyse on kokonaan uudesta Tampereen ja Helsingin välisestä luotisuorasta radasta.

Osa hankkeeseen mukaan tulevista kunnista on vaatinut exit-sopimusta, jos tämä luotisuora vaihtoehto toteutuu.
Myös Kangasalan pitää jättäytyä pois tästä hankkeesta sekä taloudellisista että ekologisista syistä.

Kh:n päätösesityksessä jää epäselväksi mikä on Kangasalan kanta kokonaan uuteen rataan. Tulkitsen niin, että Kangasala jopa sitoutuu ostamaan mahdollisesti pois jäävien kuntien osuudet yhtiöstä, jos uusi linjaus toteutuu.

Tämä ei ole Kangasalan edun mukaista. Kustannukset nousevat merkittävästi ja saavutettava hyöty on mitätön. Yleistäen kyse on muutamasta jupista, joiden pitää läppäreineen päästä 20 minuuttia nopeammin Seutulan lentoasemalle. Hintalappu on 6 mrd euroa. Tulee kalliita minuutteja.

Päärata jo nykyisellään sallii 200 km nopeuden, mutta ruuhkien vuoksi se jää saavuttamatta. Lisäraiteet on ongelman ratkaisu. Junien nopeuden nostaminen 200 -> 300 km tunnissa nostaa merkittävästi kustannuksia, joten tuo 6 mrd arvio on alakanttiin.

Mikä on esittelijän ja kh:n kanta kokonaan uuteen ratalinjaan? Tampereen ja Lauri Lylyn kannan tiedämme, mutta Kangasalan kanta jää epäselväksi.


JORMA MÄNTYLÄ (Vas.)

Jaa tämä sivu