29. huhti, 2020

Vasemmisto kouluverkkosuunnitelmasta

Arvon valtuutetut, viranhaltijat ja valtuuston kokousta seuraavat kaupunkilaiset.
Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman tärkeyttä on syytä korostaa. Se antaa suuntaviivat sivistyksen järjestämisestä Kangasalan laajan kaupungin alueella. Tämän tärkeyden takia on syytäkin käydä laajaa poliittista keskustelua suunnitelman sisällöstä. Haluamme kiittää viranhaltijoita valmistelutyöstään tämän tärkeän asian tiimoilta sekä Kangasalan aktiivisia asukkaita, jotka ovat ottaneet meihin valtuutettuihin yhteyttä, olemme saaneet teiltä kallisarvioista tietoa koskien yhteisöidenne keskiössä olevia päiväkoteja sekä kouluja. Keskustelu tästä suunnitelmasta tuntuu keskittyvän Vilpeilän koulun tulevaisuuteen. Nyt käsitteillä olevassa suunnitelmassa Vilpeilän koulua esitetään lakkautettavaksi jo 31.8.2020 alkaen. Tätä esitystä Kangasalan vasemmiston valtuustoryhmä ei hyväksy, sillä Vilpeilän koulun alasajo on ristiriidassa Kangasalan kaupunkistrategian kanssa.

Vilpeilän koulurakennus on iästään huolimatta hyvässä kunnossa. Kaupunkistrategiamme mukaan meidän on tehtävä päätöksiä joilla tarjoamme oppilaille turvalliset, terveelliset ja laadukkaat oppimisympäristöt. Kuten tiedämme, Sariolan koulussa on jo nyt paikoitellen ahdasta. Oppilaiden siirto Sariolaan ei välttämättä ole tämän strategisen tavoitteen mukainen päätös.

Aktiiviselle kyläyhteisölle on oman kylän koulu erittäin tärkeä. Maailmamme elää tällä hetkellä muutoksen keskellä, osa meistäkin on paikalla etänä ja iso osa väestöstä tekee tällä hetkellä etätyötä. Koronavirus saattaa luoda suuriakin muutoksia työskentelytapoihin. Sen takia on syytä pitää keskustelussa esillä myös kaukaisempien yhteisöjen palveluiden säilyttäminen. Jos järjestelmällisesti poistamme julkisia palveluita kyläyhteisöiltämme, samalla heikennämme huomattavasti niiden houkuttelevuutta.

Kyläkoulujen systemaattisella alasajolla ei kaupungin budjettiin tule suuria säästöjä. Ja hämmästelen sitä, että miksi kyläkouluihin liittyvät esitykset ovat lähtökohtaisesti negatiivisia? Puhutaan kyläkoulujen kustannuksista, mutta ei niiden positiivisista vaikutuksista. Hyötyjä on tietysti rahallisesti vaikea mitata, eikä niitä mielestäni edes tarvitse mitata. On myös syytä pohtia positiivisia vaikutuksia sille, jos me valtuutetut yhteen ääneen toteamme kyläkoulujen olevan meidän kaupungille tärkeitä ja tulemme tukemaan järjestelmällisesti kyläyhteisöijen tulevaisuutta seuraavien vuosien aikana. Sen sijaan, että joka vuosi keskustelemme jonkin kyläkoulun alasajosta.

Koulut ovat kyläyhteisöille äärimmäisen tärkeitä, ne sitovat asukkaita yhteen, kannustavat luoviin ratkaisuihin ja lisäksi pienemmissä yhteisöissä on helpompi käsitellä esimerkiksi koulukiusaamista. Toivoisin, että te arvon valtuutetut ja viranhaltijat pystyisitte näkemään myös numeroiden taakse ja tunnistamaan sen inhimillisen hyvyyden, jonka kyläkoulut mahdollistavat.

Vielä lopuksi on pakko nostaa kaupunkistrategian tavoite “mahdollisuuksien maaseutu” esiin. Mitä tuo tavoite konkreettisesti tarkoittaa, jos Kangasalan kaupungin kyläkoulut eivät ole osa tuota tavoitetta? Kuinka me valtuutetut voimme luoda mahdollisuuksia maaseuduille jos me tuhoamme kyläyhteisöidemme keskiössä olevat kyläkoulut yksi toisensa jälkeen?

Kannatan esitystä Vilpeilän kyläkoulun säilyttämisen puolesta.

IIKKA NIKKINEN (Vas.)

Jaa tämä sivu