9. maalis, 2021

Valtuustoaloite kaupungin metsistä

Kangasalalle metsien hoidon toimintamalli

Kangasalan kaupungin metsäomaisuus on huomattava, 2249 hehtaaria eli lähes 22,5 km2. Kangasalan metsien sijainnista, hoidosta ja käytöstä ei ole luottamushenkilöiden ja kaupunkilaisten hyväksymää suunnitelmaa. Metsillä on suuri ekologinen ja taloudellinen merkitys. Siksi monet kunnat ovat laatineet metsien hoidon toimintamalleja. Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että Kangasala laatii kymmenvuotisen metsien hoidon toimintamallin.

Luonnonvarakeskuksen mukaan yli kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista on metsälajeja. Metsäluonnon monimuotoisuutta heikentää voimakkaimmin metsätalous. Merkittävä uhka monimuotoisuudelle on myös ilmastonmuutos. Tutkimusten mukaan metsän luontaisia häiriöitä ja kehitystä mukailevat metsänkasvatuksen menetelmät parantavat lajien elinmahdollisuuksia talousmetsissä. Tässä metsänhoidossa eri-ikäinen metsänkasvatus on tärkeää. Tämä edellyttää metsien suunnitelmallista hoitoa. Tutkimusten mukaan tällä on huomattava merkitys kunnan vetovoimaisuuden kannalta. Siksi on kaupungin edun mukaista, että sen omistamat metsät ovat ekologisesti monimuotoisia ja tarjoavat asukkaille virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksia. Luonnon ja kaupungin imagon kannalta on tärkeää, että kunnan omistamissa metsissä toteutetaan esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen menetelmää. Kangasalan metsien tulisi olla ekologinen esimerkki myös yksityisille metsänomistajille.

Kunnat ovat huomattavia metsänomistajia ja etenkin isommat kaupungit ovat oivaltaneet metsäomaisuuden arvon sekä luonnon että kunnan imagon kannalta. Metsien hoidon toimintamallin ovat laatineet mm. Espoo, Oulu, Joensuu ja Lahti. Tampereen kaupunki päivittää metsien hoidon toimintamallia vuosiksi 2021–2030. Metsät 2030 -luonnos on nähtävänä ja kommentoitavana 8.2.–9.3.2021. Se ohjaa kaupungin metsien hoitoa ja käyttöä. Tavoitteena on monikäyttöinen, monimuotoinen, turvallinen, elämyksellinen ja hyvinvointia edistävä sekä ilmastonmuutosta hillitsevä metsäluonto. Asiakirjassa on esitetty työn taustat ja valmistelu, vuorovaikutus ja sen tulokset, käyttäjäprofiilit, kaupungin metsät, niiden käytön ja hoidon painopisteet, metsäluokittaiset linjaukset sekä toteutus ja seuranta. Asiakirja ohjaa metsäsuunnitelmien valmistelua ja se on alueellinen toimenpidesuunnitelma 10 vuodeksi. Siinä on tiedot metsien tilasta metsikkökuvioittain ja ehdotukset hakkuista, metsänhoitotöistä, luonnonhoitotöistä ja suojeltavista kohteista. Metsäsuunnitelma valmistellaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja muiden osallisten kanssa. Vuotuinen metsätyöohjelma valmistellaan metsäsuunnitelman ja asukastoiveiden pohjalta.

Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että Kangasala laatii valtuuston hyväksyttäväksi metsien hoidon toimintamallin 10 vuodeksi. Sen toteutumista arvioidaan vuosittain valtuustossa. Suunnitelma laaditaan hallintolain 2003/434 mukaisesti kuulemisineen, jolloin kaupunkilaiset ja kansalaisjärjestöt voivat vaikuttaa yhteisen metsäomaisuuden käyttöön.

Kangasala 8.3.2021

Vasemmistoliiton ja vihreiden valtuustoryhmät

Jaa tämä sivu