8. marras, 2021

Kangasalan vasemmiston ryhmäpuheenvuoro talousarviosta 2022-24

Hyvät kuulijat, virkamiehet, yleisö

Vuosi sitten koronapandemia riehui pahimmillaan. Samaan aikaan Kangasalan investoinnit vuosikymmenien suurhankkeeseen olivat käynnistymässä. Arviot talouskasvusta, työttömyydestä, verotuloista ja kuntien valtionavuista olivat arvailujen varassa. Epävarmuus sote-uudistuksesta ja koko kuntalaitoksen tulevaisuudesta oli suurta. Totesin tuolloin, että talousarviota 2021 ja taloussuunnitelmaa on tehty poikkeuksellisissa oloissa.

Nyt tiedämme, että synkimmät ennustukset eivät toteutuneet, vaan Kangasalla vuoden 2020 tulos oli 18,8 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 11 miljoonaa euroa. Talousarviossa 2022 todetaan, että Kangasalan verotulot ovat 147,7 miljoonaa euroa, missä on nousua vuoden 2020 tilinpäätökseen peräti 10 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ovat 4,2 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuoden 2021 talousarviossa. Kun otetaan huomioon vuoden 2022 huimat 52,2 miljoonan investoinnit, talousarvion -3,3 miljoonaa euroa alijäämäinen tulos on hyväksyttävä.

Toteutuneista luvuista huolimatta on valitettavasti toistettava, että myös talousarviota 2022 ja taloussuunnitelmaa 2022–2024 on tehty poikkeusoloissa. Sote-uudistuksen vaikutukset kuntatalouteen ovat epäselviä, verotulojen kasvu ei jatkune, valtionosuudet pienenevät varmasti eikä nollan ja negatiivisten korkojen aika jatku loputtomiin. Vuodesta 2022 Kangasalla selvitään, mutta korona-avustukset loppuvat ja 2023 vaihtuu hallitus. Sanna Marinin hallitus jakoi avokätisesti kunnille rahaa lainaamalla Suomen valtiolle parissa vuodessa 30 mrd euroa (Veronmaksajat 18.2.21, Yle.fi 28.9.21).

Tällä hetkellä lainaraha on halpaa. Mutta yhden prosentin korkotason nousu syö valtiolta 1,7 mrd€ vuodessa, ja se on jostain poissa. Lainarahan jako loppuu 2023, jolloin myös sote siirtyy pois kunnilta. Siitä on tulossa Suomen kuntien kohtalonvuosi.

Kangasalla voi vain toivoa, että Lamminrahkan uuteen lähiöön saadaan toivotut 8000 asukasta, jotta lainat saadaan maksettua takaisin. Ja samalla pitää toivoa, ettei tule uutta eurokriisiä nostamaan korkotasoa. Kangasalan Vasemmisto katsoo, että Lamminrahkan rakentamista tulee jatkaa. Julkistalouden tehtävä on tasapainottaa suhdannevaihteluja pitämällä talouden pyörät pyörimässä myös vaikeina aikoina. Parempina aikoina maksetaan sitten lainoja takaisin. Sen sijaan kysymme, onko mielekästä pitää kaupungissa kolmea kärkihanketta, Lamminrahkaa, Tarastenjärveä ja Saarenmaata. Lamminrahka tulee asettaa muiden edelle.

Kangasalan henkeä kohti laskettu lainakanta on nyt 2671€ ja ensi vuonna 2903€/as. Se on Suomen keskitasoa. Mutta 2024 velkaa on jo 4100€/as. Odotellessa Lamminrahkan asukkaita voimme lohduttautua sillä, että Espoon velka on jo nyt 4235€/as ja Suomen suurin konsernivelka on 13125€/as (Espoon Talousarvio 2022 sekä taloussuunnitelma s. 23). Niinpä niin: ”leikkaaminen on välittämistä”, saimme lukea julisteesta (IL 6.11.21).

Julkisen alan ammattiliitot ovat arvostelleet kuntia soten alibudjetoinnista sote-uudistuksen lähestyessä. Kangasalan talousarviossa esitetään 25 uutta virkaa sote-keskukseen sen viimeisenä vuonna Kangasalla. Eipä oikein voi puhua alibudjetoinnista. Vasemmiston ryhmä on tältä osin tyytyväinen esitykseen.

Toivottavasti virat myös saadaan täytettyä. Kangasala kun ei ole esiintynyt julkisuudessa erityisen vetovoimaisena työnantajana. Tiedossa on, että moniin kaupungissa avoinna oleviin virkoihin ei ole ollut hakijoita. Nyt perustettavat virat voivat osaltaan ratkaista tätä ongelmaa. Keskeinen työhyvinvoinnin edellytys on, että työn ehtii tehdä hyvin ja ilman jatkuvaa kiirettä ja liiallista stressiä. Jatkossakin tulee arvioida, onko työllä riittävästi tekijöitä, ja tarvittaessa lisätä virkoja edelleen.

Kangasalan vasemmisto on kokonaisuutena tyytyväinen 2022 talousarvioon ja suunnitelmaan. Korostamme kuitenkin, että kaikkea ei mitata rahassa. Kaupungin työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen on erityisen tärkeää kriittisinä aikoina, kuten sote-uudistuksen ja koronapandemian oloissa.

Jorma Mäntylä
Vas.

Jaa tämä sivu