14. joulu, 2021

Asemakaavan muutos §158, Myllystenpohjantie, kaava 846

Hyvä puheenjohtaja, virkamiehet, kuulijat

Olemme tekemässä merkittävää kaavoitusratkaisua, joka vaikuttaa Kangasalan keskustan kulttuurimaisemaan seuraavat 50-100 vuotta.

Toivottavasti nyt rakennetaan parempaa kuin 1970-luvulla rakennettu liike- ja toimistorakennus. Onkohan rakentamisen tasossa tapahtunut laskua, kun 50-vuotias rakennus joudutaan jo purkamaan, mutta viereinen kirkko on yli 200-vuotias?

Pirkanmaan maakuntakaavassa Kangasalan keskusta on maakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö. Uusi rakentaminen tulee sopeuttaa alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen. Alueella on voimassa vuonna 2010 hyväksytty keskustan osayleiskaava, jonka mukaan Kangasalan kirkko ympäristöineen on kuulunut valtakunnallisesti arvokkaiden kohteiden luetteloon. ”Kirkon ja harjun välinen maisematilallinen ja –historiallinen yhteys saadaan säilymään kun kirkkoympäristön rakennustehokkuutta ei lisätä”, toteaa samainen osayleiskaava. Sen painotukset ovat rakennetun ympäristön maisemallisia arvoja korostavia.

Kun katsoo vuoden 2010 osayleiskaavaan tehtyjä lukuisia kaavamuutoksia, joita on nyt tulossa taas yksi lisää, herää kysymys, onko kaavoittajalla minkäänlaista kokonaiskuvaa alueen maisemallisista arvoista? Ainakaan irvokas tornihotelli ei ole parantanut keskustan maisematilallista ja –historiallista yhteyttä. Entä sitten tämä kuusikulmainen kortteli? Rakentamistehokkuus lisääntyy tuntuvasti 8900 kerrosneliömetriin, ja ihmettelen miten tuo on sovitettavissa yhteen oikeusvaikutteisen yleiskaavan kanssa?

En tee muutosesityksiä, koska tämä kaavamuutos näyttää olevan ns. kirkossa kuulutettu. Lautakunnan esitys on taas kerran yksimielinen. Mutta pyydän valtuutettuja muistamaan, että tätä maisemaa katselee jokainen Kangasalle tulija seuraavat 50-100 vuotta.

Jorma Mäntylä
Vas.

Jaa tämä sivu