14. maalis, 2022

Valtuustoaloite määräaikaisista viroista ja toimista

Kangasalla on tunnistettu ongelmaksi, että osaan avoimista viroista ja toimista ei ole riittävästi tai välillä ollenkaan hakijoita. Tässä valtuustoaloitteessa esitämme yhden ratkaisun tähän ongelmaan. Joitakin vetovoimatekijöitä työnantajassa ovat hallittava työmäärä, työsuhteen pysyvyys tai ennakoitavuus ja työnantajan reilu ja tasavertainen kohtelu.

Nostamme esiin juuri nämä tekijät, koska Kangasalla näissä on selvä puute määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden osalta. Kangasalan töistä huomattava osa töistä tehdään sijaisten voimin. Viimeisimmän henkilöstökertomuksen mukaan 31.12.2020 sijaisia oli 257 (12,20 % koko henkilöstöstä) ja muita määräaikaisia 106 (5,05 %), yhteensä siis 363 eli 17,25 % koko henkilöstöstä.

Sijaisten tarve on monessa työntekijäryhmässä jatkuva. Ainakin opetuksen, varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla työntekijöitä on niin valtava määrä, että kustakin ammattiryhmästä joku tai jotkut ovat koko ajan poissa: sairaana, perhevapailla ja muilla virkavapailla, vuosilomilla jne. Kangasalla on kiitettävästi pyritty täyttämään näitä poissaoloja palkkaamalla sijaisia. Ongelmana on, että sijaisten saatavuus monella alalla on huono. Pitkäaikaisia sijaisia on vaikea löytää riittävästi ja äkillisissä tilanteissa ei monesti lainkaan. Tämä johtaa paikalla olevien työntekijöiden ylikuormittumiseen, koska he joutuvat tekemään poissaolijankin työt ja työmäärä kasvaa hallitsemattomaksi.

Myös sijaisten näkökulmasta tilanne on ongelmallinen. Vaikka työtä käytännössä on jatkuvasti tarjolla, voivat työsuhteet kestää pahimmillaan vain muutaman viikon. Tilanne tuo epävarmuutta ja stressiä henkilökohtaiseen elämään ja vähentää sitoutumista työnantajaan. Vähäisempi sitoutuminen on luonnollista, kun työnantajakaan ei sitoudu työntekijään, ja tämän seurauksena työntekijöiden vaihtuvuus on suurempaa. Määräaikaisuus voi myös vähentää intoa kehittää omaa työtään. Miksi kehittää asiaa, jossa ei mahdollisesti enää ensi viikolla tai parin kuukauden päästä ole mukana.

Suurin ongelma Kangasalan sijaiskäytännössä on, että määräaikaisuuksien ketjuttaminen ei ole laillista. Kaikki Kangasalan esihenkilöt varmasti tietävät, että määräaikaisuudelle tulee olla lain määräämä peruste, ja tätä myös varmasti noudatetaan. Vähemmän tunnettua tuntuu olevan, että määräaikaisten työ-/virkasuhteiden ketjuttaminen ei aina ole laillista, vaikka kukin yksittäinen määräaikaisuus olisi itsessään laillinen. Työsopimuslain mukaan, jos tarve työntekijälle on pitkäaikainen tai pysyvä, tulee siihen perustaa uusi vakanssi ketjuttamisen sijaan. Tämän lain vastainen määräaikaisten työ-/virkasuhteiden käyttö tuntuu olevan käytäntö monissa kunnissa. Se ei kuitenkaan tee siitä laillista, ja Kangasalan tulee erottautua tässä jatkossa edukseen.

Ei ole täysin yksiselitteistä, milloin perättäisiä määräaikaisia työ-/virkasuhteita voi laillisesti käyttää. Ei ole kuitenkaan Kangasalan kaupunginkaan etu etsiä jatkuvasti tekijöitä määräaikaisiin töihin, koska niihin rekrytointi on usein vaikeaa tai mahdotonta. Tilanne tuo myös muita, yllä kuvaamiamme ongelmia. Asiaa pitää siis tarkastella myös järkevyyden eikä vain lain minimivaatimuksen kautta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Kangasalan kaupungin kaikki määräaikaiset virat ja toimet käydään läpi, tarkastetaan niiden laillisuus sekä yksittäisen työ-/virkasuhteen että niiden mahdollisen ketjuttamisen osalta ja sitten vakinaistetaan kaikki lainvastaisesti määräaikaiset virat ja toimet. Esitämme myös, että työt, joissa määräaikaisten työntekijöiden tarve on ollut pitkään jatkuvaa, vakinaistetaan, vaikkei ilmeistä lainvastaisuutta tulisikaan esiin. Esittämämme muutos on kustannusneutraali, sillä työntekijäkulut ovat samat riippumatta siitä, onko työntekijä määräaikainen vai vakinainen. Tämän lisäksi esitämme, että kaikkien esihenkilöiden osaamista määräaikaisiin työ- ja virkasuhteisiin liittyvistä laeista ja hyvistä käytänteistä parannetaan: sekä nykyisille työntekijöille että osana uusien työntekijöiden perehdytystä.

Kangasala 14.3.2022

Maiju Nupponen
Jorma Mäntylä
Elina Salmi
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä


Jaa tämä sivu