14. kesä, 2022

Kangasalan tilinpäätös 2021, vasemmiston ryhmäpuheenvuoro

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja kuulijat

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on kokonaisuutena tyytyväinen vuoden 2021 tilinpäätökseen. Palvelukeskuksille asetetuista toiminnallisista tavoitteista toteutui suurin osa kokonaan, ja loputkin osittain. Tilinpäätös on talousarviosta poiketen ylijäämäinen, ja kaupungin tasetta pystytään taas vahvistamaan tulevia suuria investointeja varten. Arvioidut talousmittarit ovat kaikki hyvällä tai vähintään tyydyttävällä tasolla.

Arvio tulevien vuosien taloudesta ei ole yhtä ruusuinen. Korot ovat nousussa, ja samaan aikaan Kangasalla on alkaneet investointien supervuodet. Lamminrahkaan tarjotut uudet tontit ovat täyttyneet ilahduttavasti. Projekti on kuitenkin vielä siinä vaiheessa, että yksikään uusi asukas ei ole muuttanut alueelle, ja alue alkaa tuottaa tuloja kaupungin kassaan myöhemmin ja vähitellen - rakennuslaskut tulevat nyt. Samaan aikaan hyvinvointialueet aloittavat toimintansa, ja sen myötä kaupungin verotulot laskevat enemmän kuin kulut. Myös koronaepidempiaan liittyneet ylimääräiset valtionosuudet ja -avustukset loppuvat tähän. Lainakanta siis väkisin nousee sekä euromääräisesti että erityisesti suhteutettuna kaupungin vuosikatteeseen. Nyt tehtävät investoinnit ovat toki panostuksia tulevaan - riittävä asukasmäärä takaa mahdollisuudet palveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen tulevaisuudessakin. Epävarmassa maailmantilanteessa on kuitenkin oltava myös riittävän varovainen lainaa ottaessa. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä toteaakin, että alettaessa toteuttaa seuraavia suuria hankkeita - Saarenmaan ja Tarastenjärven aluetta - on taloustilannetta ja tonttitarvetta arvioitava jatkuvasti ja realistisesti. Emme voi sokeasti luottaa seudun väestötavoitteisiin, jotka ovat tilastokeskuksen Pirkanmaalle tehtyjä väestöennusteita suurempia, vaan lukuja ja suunnitelmia on tarvittaessa pystyttävä myös korjaamaan.

Sitten jokunen sana viime vuoden toiminnallisista tavoitteista. Kuten sanottu, niistä suurin osa on tarkastuslautakunnan arvion mukaan toteutunut täysin ja loputkin osittain. Kiitämme erityisesti, että kaikkien palvelukeskusten yhteisenä tavoitteena on ollut panostaa työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Osaavan työvoiman saaminen on ongelma liian monessa kaupungin palvelussa. Ilman osaavaa, hyvinvoivaa työvoimaa olemme voimattomia, ja strategian tavoitteet jäävät vain kauniiksi puheiksi. Nähdäksemme merkittävin ratkaisu tähän on työhyvinvoinnin parantaminen ja ylläpito. Tampereen kaupunkiseudulla työssäkäyntialueet ovat yhteisiä naapurikuntien kanssa, ja palkat pitkälti yhtenevät. Työntekijät hakeutuvat siis sinne, missä on mukavinta tehdä töitä. Panostusta työhyvinvointiin tulee jatkaa edelleen ja joka vuosi. On hienoa, että tähänastisilla toimenpiteillä sairauspoissaolot ovat jatkaneet loivaa vähenemistään, ja työhyvinvointikyselyn tulokset ovat hyviä, joskin kyselyyn vastasi vain 61 % työntekijöistä. On kuitenkin tiedossa, että pula työntekijöistä on paikoin merkittävä rasite. Työstä riippuen vakituisiakin työntekijöitä on välillä vaikea löytää, ja sijaisten saaminen on erityisen haastavaa. Mielestämme yksi ratkaisu tähän on vakipaikkojen lisääminen. Jos Kangasalla olisi maine työpaikkana, jossa työkaverin poissaolo ei tarkoita yhden tekijän puuttumista ja oman työkuorman kasvamista, vaan sen sijaan ns. vakisijainen tulisi tekemään työt sairauspoissaolon tai vastaavan ajaksi, paranisi kaupungin vetovoima työnantajana varmasti. Sijaisten tarve on tällä hetkellä jatkuva monessa työntekijäryhmässä, mikä on kestämätön tilanne, kun otetaan huomioon valtakunnalliset työvoiman saatavuusongelmat. Olemme tehneet asiasta maaliskuussa valtuustoaloitteen, ja toivomme sen vastauksen olevan järkevä ja kaupungin rekrytoinnille suotuisa.

Muista edistetyistä tavoitteista meitä ilahdutti erityisesti panostus lasten ja nuorten hyvinvointiin. Kouluissa on otettu käyttöön yhteisön opiskeluhuollon vuosikello ja alettu opiskella entistä enemmän hyvinvointitaitoja. Lisäksi hankerahalla on palkattu koulunuorisotyöntekijä. Reagoiminen lasten ja nuorten lisääntyneeseen pahoinvointiin on mielestämme kaupungin tärkeimpiä tehtäviä - nuorissa on tulevaisuus. Seurataan tehtyjen toimien vaikutusta, jatketaan hyväksi todettuja ja kehitetään ennakkoluulottomasti uusia yhteistyössä lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa.

Hankaloituvassa taloustilanteessa tulee jatkossakin huomioida investoinnit hyvinvointiin. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät ensi tammikuussa hyvinvointialueille. Tilinpäätöksessä esitetään, että sote-palvelukeskus on toiminut tehokkaasti, koska sijoittuu menoissaan kymmenenneksi kuntien keskinäisessä vertailussa. Kaupungin johdosta on esitetty mielipide, että Kangasala nyt kärsii siitä, että sotemenot ovat muualla kasvaneet, vaikka meillä sote on hoidettu tehokkaasti. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei jaa tätä näkemystä. Kangasala on käyttänyt sote-palveluihinsa liian vähän rahaa, minkä vuoksi asukkaat eivät ole saaneet tarvitsemiansa palveluja joko oikea-aikaisesti tai lainkaan. Tämänkin seurauksena sote siirretään meiltä pois, ja hyvinvointialueet toivottavasti onnistuvat palveluiden järjestämisessä paremmin kuin mihin me pystyimme. Meidän tehtävämme on nyt pitää huolta, ettei samoin käy muillekin kaupungin palveluille. Toimintaa tulee jatkuvasti kehittää ja riittävään resursointiin panostaa entistä enemmän. Tehokkuutta ei ole se, että käytetään rahaa niin vähän kuin mahdollista. Tehokkuutta on se, että rahaa investoidaan järkevästi peruspalveluihin, niin että asukkaamme voivat hyvin, vältetään ongelmien kasautuminen ja säästetään kalliimmista palvelukuluista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että poikkeusolojen keskellä kaupunki on onnistunut vuonna 2021 kokonaisuutena hyvin. Tästä on hyvä jatkaa tuleviin, entistä vaikeampiin päätöksiin ja nykyisten ongelmakohtien määrätietoiseen ratkaisemiseen. Uuden kaupunkistrategiamme myötä saamme jatkossa arvioida tilinpäätöksen yhteydessä entistä enemmän myös onnistumistamme hiilineutraaliuden saavuttamisessa ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Tämä on ensiarvoisen tärkeää koko tulevaisuudellemme.

Maiju Nupponen
Vas.

Jaa tämä sivu