10. loka, 2017

Lokakuun valtuusto: palvelukeskusten resursseja ei palauteta

Kangasalan valtuusto kokoontui 9.10. lähes kolmen tunnin ajaksi toteamaan, että kunnan parantuneesta taloustilanteesta huolimatta palvelukeskusten resursseja ei palauteta, vaan leikkaukset jäävät pysyviksi. Valtuustoaloite elintarvikkeiden kilpailutuksen lisäehdosta palautettiin yllättäen uuteen käsittelyyn.

Kokouksen aloitti hiljainen hetki edesmenneen valtuutetun Asko Niemisen muistolle.

Talousjohtaja Seppo Saarinen esitteli budjettivaltuuston lähestyessä kunnan hyvää taloustilannetta. Toimintakate on 100 m€, kun se vuosi sitten oli 94 m€. Verotuloja on 1,5 m€ enemmän kuin vastaavaan aikaan 2016 ja sijoitusomaisuuskin tuottaa miljoona euroa. Kunta on tekemässä ylijäämäisen tuloksen, joskaan ei niin huomattavaa kuin parina edellisenä vuonna. Ylijäämä 2015 oli 5,7 m€ ja viime vuonna 8,8 m€.

Aholaidan kaavamuutos Ponsassa aiheutti äänestyksen. Tony Lähde (vihr.) katsoi, että yksityisen lammastilan huomattava rakennusoikeus 3235 kem² rantakaava-alueella on ylimitoitettu ja saattaa aiheuttaa muiden maanomistajien vastaavia vaatimuksia. Lisäksi kaavaan sisältyi kyseenalainen rakennusoikeuden siirto Vesijärven Palonsaaresta. Lähde vaati kaavaesityksen palauttamista uuteen käsittelyyn. Kannatin, ja lisäsin, että tapaus sisältää huomattavan ennakkotapauksen vaaran samaan aikaan tekeillä olevien Sahalahden ja Kuhmalahden rantaosayleiskaavojen takia. Rantakaavoitus koko kunnassa saattaa vaarantua. Äänin 42-8 kaavan käsittelyä jatkettiin, vastaan äänestivät lähinnä vasemmisto ja vihreitä.

Hallintosääntöä ollaan taas muuttamassa, nyt perusteluna on sivistystoimenjohtaja Leena Pajukosken jääminen eläkkeelle. Kunnanjohtaja Oskari Auvinen haluaa muuttaa virkanimikkeen hyvinvointijohtajaksi. Ranja Aukee (vas.) ihmetteli muutosta ja kysyi perusteluja. Täydensin ja lisäsin, että näyttää 1970-luvun tyyliltä, jolloin ylipolitisoituneissa oloissa tehtiin sopiville henkilöille mittatilausvirkoja. Vastauksessaan Oskari Auvinen lipsautti, että samalla perustetaan opetuspäällikön virka, jonka hyvinvointijohtaja nimittää. Tämä oli liikaa, ja teimme muutosesityksen, että hallintosääntöä ei tältä osin muuteta. Äänin 48-3 kuntaan perustetaan Pajukosken eläköitymisen yhteydessä hyvinvointijohtajan virka, jota hoitaa virkaan valittava sijainen 1.2.-1.8.2018.

Valtuutettu Hannu Karppila (kesk.) ja 6 muuta valtuutettua olivat tehneet aloitteen, että kunta vaatii elintarvikehankintojen kilpailutuksessa lisäehtoa ”Elintarvikehankinnoissa kriteerinä vaaditaan minimissään Suomen lainsäädännön vaatimuksin tuotettu elintarvike”. Näin pyrittäisiin vähentämään ulkomaisen salmonellaa, antibioottijäämiä ja kasvuhormonia sisältävien ja julmasti kohdeltujen eläinten lihan sekä jäte- ja likavesillä sekä glyfosaatin avulla kasvatettujen kasvisten käyttöä Kangasalla. Kunnanhallituksen vastauksessa vedottiin lähinnä EU- ja hankintalainsäädäntöön ja todettiin, että lisäehtoa ei voi lisätä edellytykseksi.

Asiasta käytiin pitkä keskustelu, jonka päätteeksi aloite päätettiin yllättäen äänin 32-18 palauttaa kunnanhallituksen uuteen käsittelyyn. Puolueiden rivit hajosivat pahoin, lähinnä keskusta, vasemmisto ja vihreät olivat palautuksen kannalla.

Viimeisenä listalla oli vastaus Vasemmistoliiton ja 14 demarin valtuustoaloitteeseen terveyskeskusmaksujen poistamisesta. Aloitteen perusteluna oli maksun vähäinen tuotto ja kunnan hyvä taloudellinen tilanne. Kangasala pystyy siis hyvin poistamaan terveyskeskusmaksun, kuten on tehnyt Helsinki. Aloitteessa todettiin: ”Pelkästään vuoden 2015 tilinpäätöksen ylijäämä oli 5,7 miljoonaa euroa. Talous ei siis ole esteenä terveyskeskusmaksujen poistamiselle. Kangasalan terveyskeskuksen palvelumaksut, kuten vuosimaksu 41,70 euroa, ovat valtakunnan ja Pirkanmaan kärkeä. Julkisen terveydenhuollon maksut lähenevät yksityisen terveydenhuollon maksuja. Kangasalan nykyinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuhinnasto on ll-sivuinen moniste ja niin monimutkainen perusmaksujen, poikkeusten, tukihuollon, jälkihuollon, vaativuusluokkien ja palvelusetelien kooste, että samanaikainen lukeminen ja laskeminen on vaikeaa. Korkeiden maksujen ja sekavan hinnoittelun tarkoitus näyttääkin olevan asiakkaiksi muutettujen potilaiden ohjaaminen yksityisille terveysasemille.”

Sosiaali- ja terveyslautakunta oli kuitenkin tyrmännyt vs. sote-johtaja Marika Lanteen esityksestä aloitteen äänin 6-2. Valtuustossa aloitetta puolustivat Tommi Rönö (sd.) sekä Vasemmistoliiton valtuutetut. Yllättäen myös sote-lautakunnan puheenjohtaja, lääkäri Sonja Koto (vihr.) puolusti terveyskeskusmaksun säilyttämistä. Vasemmistoliiton puheenvuoroissa korostettiin, että asia ei jää tähän, vaan siihen palataan. Seuraava paikka on marraskuun budjettivaltuusto.

Jorma Mäntylä
Valtuutettu (vas.)

Kuvassa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja Sdp:n Kari Koljonen (kuva: Pertti Salo).

Jaa tämä sivu