13. kesä, 2018

Mitäpä tehdä kun rahaa on liikaa?

Kesävaltuuston ykkösaihe oli Kangasalan 11,7 miljoonan ylijäämäinen tilinpäätös vuodelta 2017. Kaupunginhallituksen yksimielisen esityksen mukaisesti peräti 8 miljoonaa käytetään investointivaraukseen. Kokoomus esitti veroprosentin alentamista hyvän taloustilanteen takia. Muut puolueet olivat hiljaa.

Mitäpä kunnassa pitäisi tehdä, kun rahaa tulee sisään ennakoitua enemmän? Kaupunginjohtaja Oskari Auvinen kertoi, että henkilöstöä palkitaan 100 euron kulttuuri- ja liikuntaedulla. Pekka Lahti (sd.) kehui ryhmäpuheenvuorossa hyvää ja tasapainoista taloutta sekä piti investointivarausta oikeutettuna. ”Kangasalla on positiivisen kehityksen pöhinä”, hän kiitteli, mutta kyseli henkilöstön jaksamisen perään, kun työntekijämäärää on supistettu. Mika Ollila (kok.) lausui ”ei tiedä nälkäinen kuinka kylläisen on hyvä olla” ja esitti kuntaveron alentamista, koska se ”palkitsee kaupunkilaisia”. Jari Leino (ps.) kyseli henkilöstövähennysten vaikutusta 11,7 m€ tulokseen. Stiina Lahikainen (vihr,) piti ylijäämää liian isona ja Timo Keskinen (kd.) kehotti miettimään mitä palvelutuotannon elementtejä voitaisiin parantaa. Kaikkea ylijäämää ei tule sijoittaa investointeihin.

Vasemmiston ryhmäpuheenvuorossa kysyttiin samaa. Olisi järkevää, että reilua ylijäämää käytettäisiin leikattujen palvelukeskusten resurssien palauttamiseen ja palvelumaksujen alentamiseen: ”Onko palvelukeskukset tuomittu ikuisen häviäjän rooliin, eli niille ei ole luvassa edes leikattujen resurssien palautusta?”

Tilinpäätös hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Samoin kävi tarkastuslautakunnan arviointikertomukselle, vaikka siinäkin kyseltiin henkilöstövähennysten vaikutuksia: ”Säästötoimenpiteiden vuoksi henkilöstön työmäärän kasvaessa ja tehtäväkuvien laajentuessa on pohdittava sitä, teetetäänkö henkilöstöllä sellaisia työtehtäviä, jotka eivät lähtökohtaisesti kuulu vakanssien mukaisiin tehtäväkuviin. Työntekijöille työajan joustoista on tullut työhyvinvointikysymys.”

Hallintosäännön muutoksella esitettiin eläkkeelle jäävän teknisen johtajan Mikko Ilkan virkanimikkeen vaihtamista elinympäristöjohtajaksi. Valtuusto täyttää viran syksyllä.

Äänestämään päästiin aurinkokeräimistä. Esitys oli, että yli 20 neliön keräimiin tarvittaisiin toimenpidelupa. Jari Leinon ja Hannu Karppilan (kesk.) esitys oli lauseen poistaminen rakennusjärjestyksestä. Äänin 41-9 päätettiin pitää 20 neliön raja.

Pitkä keskustelu syntyi vielä vasemmiston ja lukuisien muiden valtuustoaloitteesta nollatoleranssi työpaikkakiusaamiselle ja seksuaaliselle häirinnälle. Kaupunginhallitus katsoi ettei mitään tarvitse tehdä, koska ongelmaa ei ole. Ranja Aukee (vas.) oli suivaantunut ylimielisestä vastauksesta ja esitti aloitteen palauttamista uuteen käsittelyyn. Täpärästi äänin 27-24 kaupunginhallituksen vastaus jäi voimaan. Puolueiden rivit hajosivat äänestyksessä.

Jorma Mäntylä
Valtuutettu (vas.)

Lisätietoa:

Jaa tämä sivu