12. marras, 2018

Kangasalan 2019 budjetti: rahaa on, niukkaslinja jatkuu

Marraskuun valtuusto piti veroprosentin ennallaan ja hyväksyi talousarvion vuodelle 2019. Se on 2,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kangasalan lainakanta kasvaa maltillisesti, vaikka tulevalla kolmivuotiskaudella investoinnit vievät yli 100 miljoonaa Lamminrahkan alkavan rakentamisen takia. Valtuusto hyväksyi yli viisituntisessa kokouksessaan muutaman muutoksen talousarvioon.

Talousarvion kokonaismenot ja -tulot vuonna 2019 ovat 238 miljoonaa euroa. Veroprosentti on 21. Lisääntyvästä lainanotosta huolimatta kaupungin lainakanta on 1908 euroa asukasta kohti, mikä on reilusti alle maan keskitason.

Suurin puolue kokoomus esiintyi vaisusti eikä pitänyt lainkaan ryhmäpuheenvuoroa. Veroprosentin kohdalla kansanedustajaehdokas Jussi Haavisto kävi pöntössä puhumassa kuntaveron alentamisesta, mutta ei tehnyt muutosesitystä. Kaupunginhallituksessa 0,25% veronalennusesitys oli jo kaatunut äänin 6-3. Kiinteistövero pysyy samoin ennallaan.

Pekka Lahti (sd.) suitsutti kunnan hyvää taloustilannetta ja katsoi sen kirkastavan kaupunkikuvaa sekä brändiä. Ongelmia tuo nuorisotyöttömyydestä nouseva syrjäytymisvaara. Kaupungin palvelutuotannon pitää olla pääasiallisesti omaa. Simo Arra (kesk.) piti hyvänä, ettei talousarviossa ole lakkautuksia ja alasajoja. Vuoden 2015 koulujen ja kirjastojen lakkautukset olivat virhe. Uimahallin toimitusjohtajan irtisanominen ja ilmitulleet kiusaamistapaukset ovat vahingoittaneet kaupunkikuvaa ja brändiä. Stiina Lahikainen (vihr.) kehui hyvää taloustilannetta ja toivoi panostuksia leikkausten sijaan. Ne tuovat hyötyä ja parantavat kaupunkikuvaa. Vesiyhtiö Tavasea hän piti lehtokotilon kaltaisena vieraslajina, josta pitää päästä eroon. Puoluetoveri Tony Lähde vaati samoin irtautumista Tavase Oy:stä, koska Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen lupaehdoista tulee erittäin tiukat ja kustannustaso nousee yli kaksinkertaiseksi. Timo Keskinen (kd.) piti talousarviota myönteisenä ja kiitteli sivistystoimen uusia virkoja. Hän valitteli sijaiskieltoja ja tuntikehyksen tilaa, mutta KD ei tee muutosesityksiä. Ranja Aukee (vas.) ihmetteli miksi hyvästä taloustilanteesta huolimatta ei vieläkään saada palveluja vuoden 2015 leikkauksia edeltäneelle tasolle.

Kepun Simo Arra teki ensimmäisen muutosesityksen, jonka mukaan kaupunkistrategiaan lisättäisiin lause ”Emme hyväksy työpaikkakiusaamista missään muodossa”. Esitys kaatui äänin 30-21. Salissa kävi pieni kohahdus, kun valtuutetut ihmettelivät miksi sosialidemokraatit äänestivät työhyvinvoinnin parantamista vastaan.

Vasemmistoliitto teki kaksi muutosesitystä. Ensimmäisessä esitettiin Kangasalan uimahalli Oy:n toiminta-avustuksen lisäämistä 200 000 eurolla voimakkaasti laskeneen asiakasmäärän takia. Syyt ovat yleisesti tiedossa. Lippujen hintaa ei voi nykyisestä korottaa ilman, että kävijämäärä laskisi lisää. Esitys kaatui äänin 48-3. Ranja Aukeen aloitteessa esitettiin terveyskeskuksen viikonlopun kiirepäivystykseen 400 000 euron määrärahaa. Kokoomus teki tästä aloitteen vajaa vuosi sitten ja vasemmistoliitto kannatti aloitetta. Kesän aikana kokoomus luopui aloitteestaan, jolloin vasemmisto otti sen kierrätykseen ja uudisti sen talousarvion yhteydessä. Tony Lähde kannatti, mutta esitys meni nurin äänin 44-6. Kokoomus äänesti tosiasiassa omaa aloitettaan vastaan.

Sivistystoimen sijaiskiellosta käytiin pitkä keskustelu, jonka aikana tehtiin useita muutosesityksiä. Äänin 11-40 hyväksyttiin Jari Leinon (ps.) esitys, jonka mukaan sijaiskarenssia ei ole, vaan annetaan lainmukainen opetus. Sonja Koto (vihr.) esitti 690 000 euron määrärahaa kaupungin oman uuden päiväkodin suunnittelua ja rakentamista varten. Taustalla oli huoli yksityisen päiväkotitoiminnan osuuden nopeasta kasvusta. Jos Kangasalan omat resurssit samalla heikkenevät, voi syntyä tilanne ettei kaupunki pysty tiukan paikan tullen vastaamaan lakisääteisestä päivähoitovelvoitteestaan. Esitys kaatui äänin 41-10 (vihr.+vas.). Vihreiden Eija Eskola kummasteli paradoksia: kun on nousukausi, raha ei riitä hyvinvointi-investointeihin, ja laskukausien aikaan leikataan ja supistetaan. Eskolan ihmettelyn jälkeen budjetti nuijittiin läpi.

Jos päiväkotiin ei riitä rahaa, niin tykkilumeen sitä on. Demarien valtuustoaloitteen mukaisesti talousarvioon varattiin 100 000 euroa lumetuskaluston hankintaan ja siihen liittyvän infran rakentamiseen.

Demarien toinen valtuustoaloite koski kunnan 100% omistamien yhtiöiden työnantajaedunvalvontaa ja henkilöstön eläkevakuutuksia. Nyt eri yhtiöissä on vaihteleva käytäntö. Kaupunginhallituksen vastauksen mukaan asialle ei tarvitse tehdä mitään. Huomautin, että nyt alkavat tulla esiin yhtiöittämisen haitat, sillä eri yhtiöissä työskentelevät joutuvat eriarvoiseen asemaan. Ongelmaa ei olisi, jos palvelutuotanto olisi kaupungin omaa työtä. Demarit ovat olleet innokkaasti yhtiöittämässä kunnan palveluja ja nyt se kapsahtaa omaan nilkkaan. Äänin 30-20 päätettiin, että demarien aloitetta ei palauteta kaupunginhallitukseen, vaan on tyytyminen syntyneeseen tilaan.

Vihreiden aloitteelle maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille oltiin suopeita ja toiminta käynnistyy.

Kaksi uutta valtuustoaloitetta jätettiin. Simo Arran (kesk.) aloitteessa palautettiin mieliin uimahallin toimitusjohtajan irtisanominen ja siitä aiheutunut julkisuushaitta. Osakeyhtiömuotoa ja liikesalaisuutta käytettiin niin väärin, että edes valtuutetut eivät ole saaneet asianmukaista tietoa mitä kunnan 100% omistamassa yhtiössä on tapahtunut. Salaileva hallintokäytäntö ei ole lain pakko, vaan osakeyhtiö voi olla avoin ja tiedottava. Siksi Kangasalan konserniohjeeseen tulee lisätä kohta, jonka mukaan kaupungin omistamissa yhtiöissä noudatetaan kuntalain mukaista tiedottamiskäytäntöä. Vasemmistoliiton ryhmä allekirjoitti aloitteen.

Vihreiden Sonja Koto esitteli valtuustoaloitteen, että Kangasala liittyisi Hinku-hankkeeseen eli julistautuisi hiilineutraaliksi kunnaksi. Hän perusteli esitystä ilmastonmuutoksen torjunnalla. Mukana on jo 42 kuntaa, Kangasalan naapureista Kuhmoinen ja Padasjoki. Vasemmistoliiton ryhmä allekirjoitti tämänkin aloitteen.

Jorma Mäntylä
Valtuutettu (vas.)

Jaa tämä sivu