14. maalis, 2022

Maalisvaltuusto kyseli palvelusetelistä ja kaavoituksesta

Palvelusetelikustannusten huima nousu ja kaavoituskatsaus puhuttivat puolentoista tunnin verran maaliskuun valtuustoa. Vasemmistoliitto jätti valtuustoaloitteen kunnan työntekijöiden määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamisen vähentämisestä.

Palveluseteli otettiin käyttöön Kangasalla vuonna 2013 valtuuston äänestyspäätöksellä 35-16. Tuolloin palvelusetelin perusteluksi esitettiin valinnanvapaus ja kustannussäästöt. Jo päätöstä tehtäessä valtuustossa arvosteltiin, että muiden kuntien ja ulkomaisten kokemusten perusteella kustannukset ehkä aluksi laskevatkin, mutta kun yksityiset palveluntuottajat saavat riittävän markkinaosuuden, hinnat alkavat nousta. Tänä talvena 2021-22 Kangasalan sivistyskeskuksen ja erityisesti varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannukset ovat nousseet peräti 414 000 euroa. Jari Markkinen (sd) ihmetteli huimasti nousseita kustannuksia ja totesi, että yksityinen päiväkotibisnes on palvelusetelin avulla vahvasti verovaroin tuettua. Valinnanvapautta ei käytännössä ole, sillä kunta tarjoaa vain palveluseteliä. Yksityisten markkinaosuus on noussut 15 prosentista kolmeen kymmeneen. Vasemmistoliitosta kysyttiin missä ovat luvatut säästöt? Sivistystoimen johtaja Kati Halonen vastasi, että kustannuslaskelmia ei ole tehty. Muutosesityksiä ei tullut ja sivistyskeskus sai pyytämänsä lisämäärärahan.

Kaavoituskatsaus 2022 herätti keskustelua ja kysymyksiä etenkin Kangasalan itäosista Sahalahdelta ja Kuhmalahdelta. Simo Arra ja Eero Ojanen (kesk) kyselivät missä viipyvät Sahalahden rantaosayleiskaava ja Sahalahden yleiskaava, joita on valmisteltu toistakymmentä vuotta? Vasemmistosta kysyttiin onko tänä vuonna valmistuvassa Kuhmalahden rantaosayleiskaavassa rantarakentamisen tehokkuusluku sama kuin vanhan Kangasalan lainvoimaisessa rantaosayleiskaavassa? Kunnan eri osissa ei voi olla erilaisia tehokkuuslukuja. Teknisen keskuksen johtaja Sirkku Malviala ei osannut vastata, mutta lupasi kaavojen olevan tulossa.

Vasemmistoliitto jätti Maiju Nupposen laatiman valtuustoaloitteen kaupungin määräaikaisten virkojen ja toimien ketjuttamisen vähentämisestä. Kangasalan 2000 työntekijästä 17% on määräaikaisia ja tilapäisiä. Aloitteessa esitetään mahdollisimman monen vakinaistamista kaupungin työnantajamaineen parantamiseksi ja työvoimapulan vähentämiseksi.

JORMA MÄNTYLÄ
Valtuutettu (vas)

Lisätietoa:

Jaa tämä sivu