14. marras, 2022

Uusi talousarvio ja viimeinen kyläkoulu

Vajaat viisi tuntia meni Kangasalan marrasvaltuustossa ensimmäisen soten jälkeisen talousarvion hyväksymiseen. Veroperusteet pysyvät ennallaan, vaikka yli puolet verotuloista siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueelle. Kangasalan viimeinen kyläkoulu Raikussa lopetettiin äänestäen.

Vuoden 2023 Kangasalan talousarvion menojen loppusumma on 112 miljoonaa euroa. Veroprosentiksi jää 8,36 mikä on 12,64% vähemmän kuin 2022. Noin 120 miljoonaa euroa siirtyy vuodenvaihteessa soten mukana hyvinvointialueelle. Kiinteistövero pysyy ennallaan.

Sekä verotulot että valtionavut ovat kasvaneet ennakoitua enemmän. Kaupungin väkiluku on yli 32 000. Siksi talousarvio on 1,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Siihen sisältyy uusia vakansseja 98, sivistystoimeen 71 ja tekniseen toimeen 27. Vuonna 2023 investointien kokonaismäärä on 52 miljoonaa euroa, mistä suurin osa menee Lamminrahkan uuteen lähiöön. Uutta lainaa otetaan 40 miljoonaa. Asukasta kohti laskettu velka nousee 3280 euroon, kun se on nyt 1850 euroa. Velkaa on silti vähemmän kuin Suomen kunnilla keskimäärin.

Ryhmäpuheenvuoroissa oltiin tyytyväisiä Kangasalan hyvään talouteen. Erityisesti kiitettiin sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen uusia resursseja. Hiilineutraaliutta ja uusia luonnonsuojelualueita kiitettiin. Soten kitkatonta siirtymistä pois kunnilta vuodenvaihteessa epäiltiin muutamissa puheenvuoroissa. Koronapandemian ja Ukrainan sodan aiheuttama taloudellinen epävarmuus voi nostaa korkotasoa. Velkamäärän kaksinkertaistuminen saattaa lisätä korkomenoja jopa viisi miljoonaa euroa vuodessa, huomautti Simo Arra (kesk.). Maiju Nupponen (vas) varoitteli myös, että talous ei kestä nykyistä investointitahtia vuoden 2025 jälkeen.

Talousarvion ainoa äänestys koski Raikun koulua (kuvassa). Hannu Karppila (kesk.) esitti 450 000 euron määrärahaa koulun korjausta varten. Koulussa on nykyään 24 oppilasta eikä oppilailla tai työntekijöillä ole todettu hengitystie- tai astmaoireita. Museovirasto pitää 1950-luvulla valmistunutta koulua arvokkaana rakennusperintönä. Maiju Nupponen vastusti Karppilan esitystä todeten, että korjaamalla koulusta ei saada kunnollista pitkäksi aikaa. Lähes kaksi tuntia kestänyt kiivas väittely päättyi äänestykseen 29-21. Kangasala lakkautti viimeisen kyläkoulunsa.

Ylijäämäinen talousarvio oli innostanut valtuustoaloitteisiin. Demarit esittivät asuntomessujen tuomista Kangasalle sekä 2000-3000 euron vauvalahjaa perheille, joihin syntyy vauvoja.

Jorma Mäntylä
Valtuutettu

Lisätietoa:

Jaa tämä sivu