14. marras, 2017

Valtuutettu Iikka Nikkinen: Kaupunki-nimitys ja demokratia

Arvoisa puheenjohtaja, kuntalaiset, valtuutetut ja viranhaltijat.

Kangasalan valtuuston työskentelyä mielestäni vaivaa kuntademokratian heikko toteutuminen. Tästä konkreettisin esimerkki on kaupunkinimityksen käyttöönoton valmistelu, käsittely ja tiedottaminen. Kun olen keskustellut muiden valtuutettujen kanssa tiedän, etten ole yksin tämän mielipiteeni kanssa.

Kunnanhallituksen mukaan kaupunki-nimitystä käsiteltiin puolisen vuotta, kuinka monta keskustelutilaisuutta järjestettiin kuntalaisille? Kuinka monta kertaa asiasta keskusteltiin avoimesti valtuutettujen ja kuntalaisten kanssa? Kunnanhallituksen suljettujen ovien takana käytyjä keskusteluita ei voida laskea kuntalaisten kuuntelemiseksi. Kuinka paljon olisimme säästäneet henkilöresursseja ja puhtaasti kunnan rahaa, jos ennen valmistelua olisimme kysyneet kuntalaisten mielipidettä ja keskustelleet asiasta avoimesti?

Kunnanhallitus perustelee kaupunkinimen käyttöönottoa sillä, että juuri mikään ei muutu. Yhtälailla tämä perustelu kelpaa myös siihen perusteluun, että Kangasala pysyy kuntana. Meistä jokainen ymmärtää, että kyseessä on imagollinen kysymys. Siksi kuntalaisten kuunteleminen ja asian avoin käsittely olisi mielestäni ollut perusteltua.

Arvon valtuutetut, kuntamme talousarviossa lukee että valtuusto on kunnan ylin päättävä elin. Meillä on siis vielä mahdollisuus toteuttaa se mitä suurin osa kuntalaisista tahtoo. On meidän tahtotilastamme kiinni se, että puolustamme kuntalaistemme demokratiaa. Galluppien mukaan suurin osa kuntalaisista vastustaa kaupunkinimityksen käyttöönottoa ja tätä mielipidettä meidän täytyy kunnioittaa. Paikallislehtien mielipidepalstoilla on myös ollut varsin hyvin perusteltuja kannanottoja asiasta.

Olen asunut Kangasalla vasta muutaman vuoden, enkä voi suoraan sanoa olevani nimityksen puolesta tai vastaan. Varsinkaan kun teknisesti juuri mikään ei muutu, ymmärrän positiiviset mahdollisuudet uudistuvalle Kangasalan kaupungille, niin myös perinteitä kunnioittavan ja itsetietoisen Kangasalan kunnan. Ottakaamme opiksi tästä erittäin heikosti johdetusta uudistuksesta. Asukkaiden mielipiteen kuuleminen täytyy olla meidän tulevan työn keskiössä. Toivottavasti Kangasalan politiikka herättää jatkossakin yhtä aktiivista mielenkiintoa, sillä kuntalaisten aktiivinen palaute mahdollistaa tämän valtuuston hedelmällisen työskentelyn.

Parhain terveisin,
Iikka Nikkinen

- Kuva: Jorma Mäntylä

Lisätietoa:

Jaa tämä sivu